• non-profit.jpg

Postgraduaat management in de non-profit

Postgraduaat management in de non-profit aan VIVES Brugge Business School

Bij non-profit organisaties met een maatschappelijk doel ligt de belangrijkste klemtoon op het verlenen van diensten van sociale aard. Het gaat bijvoorbeeld om verzorging, genezing, ondersteuning, begeleiding, opvoeding of kennisoverdracht.

De organisatie van deze diensten gebeurt in een niet-commerciële omgeving, vaak in een vereniging zonder winstoogmerk. Dat maakt dat de non-profit een eigen karakter heeft. Dit betekent niet dat managementvaardigheden geen rol van betekenis spelen in non-profit organisaties. Ook de sociale sector is gebaat bij duidelijke beleidsdoelstellingen, een heldere communicatie en een strategisch personeelsbeleid. Sommige managementaspecten winnen de laatste jaren sterk aan belang, zoals financiële- en leiderschapsvaardigheden.

Met deze opleiding wil de Brugge Business School haar steentje bijdragen aan de verdere uitbouw van de non-profit in Vlaanderen.

Meer info

Startdatum en prijs: zie website Brugge Business School
Aantal studiejaren: 1
Lesdagen: de lessen gaan door op donderdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.

Doelpubliek

Leidinggevenden, middenkader en zakelijke medewerkers in de non-profit

  • rust- en verzorgingstehuizen, woonzorgcentra
  • ziekenhuizen
  • lokale dienstencentra
  • instellingen voor gehandicaptenzorg
  • maatwerkbedrijven
  • instellingen voor bijzondere jeugdzorg
  • OCMW-diensten

KMO-portefeuille

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO105080.
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille

Deel dit via