• business management.jpg
Postgraduaten handelswetenschappen en bedrijfskunde

Postgraduaat fiscale wetenschappen

Postgraduaat fiscale wetenschappen aan VIVES Brugge Business School

Deze postgraduaatsopleiding differentieert zich van andere fiscale vormingsprogramma’s op verschillende terreinen.

Inhoudelijk vormen vier principes de grondvesten van de programmasamenstelling.

  • Een grondige theoretische kennis is prioritair waarbij we alle onderwerpen in detail benaderen.
  • Het doceren gebeurt in een sfeer van combativiteit en weerbaarheid, met respect voor het rechtskader, zowel voor de belastingplichtige als voor de administratie.
  • De opleiding beoogt een onmiddellijke toepassing in de praktijk.
  • De problematiek wordt multidisciplinair benaderd.

De formule van deze opleiding creëert een actieve participatie van deelnemers en docenten. Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt. Dit bevordert de permanente dialoog. 

De docenten zijn gereputeerde beroepsbeoefenaars met een sterke graad van specialisatie, o.a. fiscale ambtenaren, advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen, elk vanuit hun invalshoek.

Het getuigschrift van Postgraduaat in de fiscale Wetenschappen, kan bogen op een ruime bekendheid en waardering in de bedrijfswereld, en opent dus perspectieven zoals promotiekansen en nieuwe carrièremogelijkheden.

Meer info

Startdatum en prijs: zie website Brugge Business School
Aantal studiejaren: 2
Lesdagen: de lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u. en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

Doelpubliek

  • Bachelors en masters die dagelijks met boekhouding, audit en fiscaliteit in contact komen
  • Bestuurders, zaakvoerders, kaderleden van ondernemingen en van financiële instellingen
  • Juristen

KMO-portefeuille

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO105080.
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille

Deel dit via