• ICT MacBook

Apps & Gamification

Bachelor in de toegepaste informatica, afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling, specialisatie Apps & Gamification aan VIVES Zuid

Onze wereld wordt steeds mobieler: laptops, tablets, smartphones zorgen ervoor dat we voortdurend met elkaar verbonden zijn. Wil jij aan de spits van de mobiele droom staan en toepassingen ontwikkelen voor deze nieuwe mobiele wereld? Volg dan het specialisatie apps & gamification in de opleiding toegepaste Informatica.

Je verwerft een brede basis in alle aspecten van informatica, maar je echte specialisatie wordt web development en app development, met een extra focus op gamification, het introduceren van spelelementen in businessapplicaties

Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoelang doe ik over deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Kan ik tijdens deze opleiding ook naar het buitenland?
Kan ik na deze opleiding nog verder studeren?
Hoe dien ik als bedrijf een stage of eindwerkproject in?
Hoe verloopt mijn stage? 
Deel dit via
K

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.