• inclusie.jpg

Zorgverleners opleiden, steeds samen met de patiënt!

Zorgverleners opleiden, steeds samen met de patiënt! aan VIVES Zuid

De patiënt als partner, de patiënt als co-producent in de zorg, de patiënt aan zet, patiënten en steunfiguren empoweren, toewerken naar zelfmanagement eneigen regie: het zijn begrippen die hoog op de agenda staan in de hedendaagse gezondheidszorg. De rol van ‘zorgverlener’ krijgt hierdoor een nieuwe invulling. In steeds meer contexten worden zorgverleners uitgedaagd om actief samen te werken met patiënten en steunfiguren.

Bijgevolg is het logisch dat we de ‘patiënt’ ook in de opleiding van (toekomstige) zorgverleners betrekken. Vanuit de hogeschool willen we onze opgebouwde expertise met u delen! Hoe start je patiëntenparticipatie op in het onderwijs of in het opleiden van zorgverleners in je organisatie? Waar zien we mogelijkheden om patiënten te betrekken in de opleiding, in de directe patiëntenzorg, in praktijkgericht onderzoek? Kan elke patiënt betrokken worden? Hoe wordt het een win-win voor alle betrokkenen? Het zijn maar enkele vragen die op deze studienamiddag aan bod zullen komen.

Doelgroep

De studiedag richt zich tot een brede groep van mensen uit de zorgsector, de onderwijswereld en iedereen die begaan is met het thema patiëntenparticipatie of die ermee aan de slag wil. De studienamiddag wil handvaten bieden aan leidinggevenden, docenten, lesgevers, vormingsverantwoordelijken en zorgverleners, om de transfert te maken naar de eigen beroepspraktijk.

Data

Dinsdag 29 januari 2019

Programma

 • Onthaal (12u30 – 13u15)
   
 • Plenair gedeelte (13u15– 14u30)
  Intro vanuit patiëntenperspectief (werkgroep P&P)
  Keynote sprekers
  Van afwezigheid naar actieve betrokkenheid van de patiënt in het verpleegkundig onderwijs: kansen en uitdagingen
  Bart Debyser - VIVES / UGent / Kliniek St Jozef Pittem
  Van adhoc participatie tot duurzame participatie
  Meralda Slager, Haagse Hogeschool Nederland  
   
 • Pauze (14u30 – 15u) (gebakjes en fruit/koffie)

Er kan 1 workshop gevolgd worden. Gelieve bij inschrijven 2 voorkeuren aan te duiden in het vak opmerkingen !!!

 • Workshops  (15u – 16u30) - detail zie onderaan
   
 • Spiegelgesprek (16u30) (Leergemeenschap PP VIVES Hogeschool)
   
 • Afsluiting met take home messages (Krista Bracke) (17u05)

Certificering

Attest van deelname

Deelnameprijs

€ 45/namiddag 
€ 15 voor studenten en € 10 voor ervaringsdeskundigen (incl. syllabus en koffie).  Steeds vermelden bij inschrijving!
Gratis voor wie als patiënt meewerkt als ervaringsdeskundige in de vorming van studenten/zorgverleners. Steeds vermelden bij inschrijving!

Bijkomende inlichtingen

Inschrijving

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website. Annulering - Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn. Contacteer hiervoor [email protected]. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Workshops - bij inschrijving uw voorkeur opgeven in vak opmerking
Deel dit via

Dinsdag 29 januari 2019

Bij inschrijving uw voorkeur opgeven in vak opmerking !!!

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Peter Burggraevemail mij