• lezen.png

Weten wat je leest … hoe leer je dat aan een kind?

Weten wat je leest … hoe leer je dat aan een kind? aan VIVES Noord

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat begrijpend lezen een mix is van enerzijds talige vaardigheden en anderzijds strategieën. We bespreken deze verschillende standpunten maar steeds vanuit hun consequentie voor het kind dat we willen helpen. Als een onderzoek bijvoorbeeld stelt dat het onderscheiden van hoofdgedachte en bijgedachte belangrijk is … hoe brengen wij een kind dan zo ver om dit ook te kunnen. Hiervoor koppel ik elementen uit bestaande programma’s voor begrijpend lezen aan elementen uit de taalbegeleiding en aan ervaringen uit de praktijk.

Als we er even bij stilstaan, is lezen een vreemde bezigheid. Neem nu deze tekens: མགྲོན་ཁང

voor een Tibetaan geeft dit duidelijk een hotel aan, voor ons is het onleesbaar. Maar zelfs al is de tekst ‘leesbaar’, dan is hij nog niet altijd nuttig. Zo zal ieder van ons Smetnuti zonder veel moeite kunnen verklanken, we worden er echter niet wijzer van. Lezen is het ontcijferen van betekenisvolle tekens met de bedoeling om de oorspronkelijke boodschap te achterhalen. In die zin dient het technisch lezen het hogere doel … begrijpen wat je leest. Kinderen hebben vaak al een hele klus aan het verklanken van letters. Het begrijpend lezen is dan al helemaal geen evidentie.

Deze studiedag richt zich op begeleiders van kinderen met moeilijkheden. Daar zij in de eerste jaren vaak sterk moeten inzetten op het technische aspect van het lezen, focus ik me in deze studiedag op kinderen vanaf  de 4e klas. 

Smetnuti = Servokroatisch voor begrijpen

Doelgroep

Toegankelijk voor logopedisten, studenten logopedie, zorgleerkrachten 2e en 3e graad basisonderwijs, leerkrachten 4e klas en 3e graad, leerkrachten B-stroom.

Certificering

Attest van deelname

Data

Eenmalige sessie op donderdag 28 mei 2020 van 09.00 tot 16.30 uur

De studiedag start stipt om 09.00u.  Kom tijdig in functie van het vinden van een eventuele parkeerplaats.

Prijs

  • 100 euro  (inclusief syllabus, koffie en/of frisdrank en warme maaltijd)
  • Studenten VIVES 50 euro (na inschrijven kopie studentenkaart mailen naar [email protected])

Docent(en)

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Zij schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de rekenwereld tot 20, 100 en 1000 en het praktijkboek metend rekenen. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand. Recent heeft ze zich ook verdiept in de begeleiding van kinderen en jongeren met begrijpende leesproblemen, met als resultaat een vernieuwende en verfrissende kijk op deze leerproblematiek.

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot  14 mei 2020 online.
Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging op je mail.
Een factuur wordt toegestuurd.

VIVES-studenten

Een VIVES student dient zich online in te schrijven via www.vives.be/bijscholen en moet op hetzelfde moment afzonderlijk een kopie van z’n studentenkaart doormailen naar [email protected]

Annulatie
Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn.
[email protected]
Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.

De organisatie behoudt zich het recht voor de navorming af te gelasten indien onvoldoende interesse. Deelnemers die reeds ingeschreven zijn, worden verwittigd via mail en krijgen gestorte gelden terug. De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

Deel dit via

donderdag 28 mei 2020 om 9u

€ 100
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Rudy Vandevoordemail mij