• verpleegkunde.jpg

Tien jaar accreditatie van ziekenhuizen in België: het verhaal achter de norm en het label

Tien jaar accreditatie van ziekenhuizen in België: het verhaal achter de norm en het label aan VIVES Zuid

Zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen en paramedici worden dagelijks uitgedaagd om in een veranderend zorglandschap (netwerking, transmuraal samenwerken, zorgverzekeringen, besparingen, ...) dagelijks de best mogelijk zorg te bieden. Het streven naar hoogkwalitatieve én patiëntveilige zorg is in België een evidentie geworden. Accreditatie is hét middel bij uitstek om samen - dienst- en discipline overschrijdend- te bouwen aan een continue verbetercultuur in de instelling, met de nodige openheid en transparantie. 

Tien jaar geleden nam UZ Leuven het (ambitieuze) initiatief om het eerste Belgische JCI ziekenhuis te worden... Jessa Ziekenhuis werd het  eerste niet-universitaire ziekenhuis met het NIAZ-accreditatielabel. Na hun voortrekkersrol volgden ondertussen heel wat andere Vlaamse ziekenhuizen. De kwaliteit van zorg in België is hoogstaand en intussen internationaal bevestigd door accreditatie-instanties als  de Joint Commission International en NIAZ Qmentum. Deze accreditaties brengen naast de rapportage werklast ook de nodige kosten met zich mee, wat het schrappen van accreditatie in Denemarken mede verklaart.

De impact van accreditatie op de zorg is groot. Het is tijd voor een terugblik binnen België. Wat zijn de langetermijn effecten van accreditaties? Wat mag een accreditatie kosten? Zijn netwerken een zegen of struikelblok voor het behalen van een accreditatie? Hoe kan de zorgfinanciering afgestemd worden op kwaliteit? Hoe kan patiëntenparticipatie de nodige slagkracht krijgen binnen het verhaal van de zorgkwaliteit? Hoe kunnen we accreditatie als middel benutten, het verhaal achter de normen bewaken en de administratieve registratielast bewaken?

De  eerste opleidingsdag van deze navorming wenst alle zorgverleners de nodige tools en tips aan te bieden om de zorg in instellingen te verbeteren. Accreditatie is een middel, die mits een patiëntgerichte aanpak, een enorme verbeterflow in de instelling kan teweegbrengen. Een innovatieve aanpak wordt uitgewisseld en hoogst uitdagende standaarden binnen netwerken worden besproken. Tenslotte worden ook de inspirerende skills van interne auditoren belicht.

Tijdens de tweede opleidingsdag volgt een terugblik op 10 jaar accreditatie in België, met de nodige reflecties en ervaringen.  De uitdaging van het bestendigen en borgen van kwaliteit(sprojecten) krijgen de nodige aandacht. De financiële impact van accreditatie op instellingen wordt onder de loep genomen. Een vooruitblik op de nieuwe normen komt aan bod. Tenslotte wordt de link gelegd met accreditatie in de thuiszorg en magnet hospitals.

Deze tweedaagse brengt zowel verrassende inzichten vanuit patïentenperspectief als op het niveau van de instelling of zorg netwerk'

Programma

Dag 1 – dinsdag 4 december 2018

 • 9u00 - 9u30: Onthaal

 • 9u30 - 9u40: Introductie - Mevr. A. De Langhe - campuscoördinator navorming studiegebied Gezondheidszorg VIVES Kortrijk.

 • 9u40 - 10u40: 'Accrediatie: expeditie 2011 - 2018' - Mevr. Vera De Troyer - Stafmedewerker Kwaliteitszorg AZ Zorgnet-Icuro

 • 10u40 - 11u40: 'Patiëntenparticipatie als onderdeel van kwaliteitszorg' - Dr. Simon Malfait - stafmedewerker/onderzoeker, Strategische beleidscel UZ Gent

 • 11u40 - 12u45: 'Accreditering , een hefboom naar continue verbetering' - Mevr. Bogaert Kathleen - Coördinator Integrale Kwaliteitszorg, UZ Gent

 • 12u45 - 13u40: Pauze

 • 13u40 - 14u45: 'Weerstand bij implementatie van accreditatie: do's & dont's' - Mevr. Veerle Van Hauwaert - Stafmedewerker kwaliteit & HR, az groeninge Kortrijk

 • 14u45 - 15u45: 'Hoe kunnen audits en innovatie samen voor kwaliteitsverbetering gaan?' - Dhr. Delporte Eddy - Diensthoofd kwaliteit en patiëntveiligheid, Jan Yperman Ziekenhuis

 • 15u45 - 16u00: Afsluit

Dag 2 – wordt verwacht in 2019

Het programma wordt de komende weken aangevuld

Doelgroep

 • Verpleegkundigen betrokken bij kwaliteitsprojecten

 • Medewerkers integraal kwaliteitsbeleid in de zorg

 • Lokale kwaliteitsverantwoordelijken (referentiepersonen)

 • Interne auditoren in de zorg

 • Stafmedewerkers kwaliteit & patiëntveiligheid/ accreditatie, stafmedewerkers zorgprocessen/ zorginnovatie

 • Kwaliteitscoördinatoren, kwaliteitscontroleurs

 • Preventieadviseurs en risicobeheersing

 • Coördinator, projectmanager of diensthoofd accreditatie

 • Zorgmanagers & verpleegkundigen diensthoofden

 • Hoofdverpleegkundigen/ adjunct hoofdverpleegkundigen

 • Directeurs patiëntenzorg, directeurs kwaliteit

 • Algemeen directeurs

 • Hoofdgeneesheer; artsen betrokken bij kwaliteit & patiëntveiligheid/ accreditatie

 • Facilitair directeurs

 • HR directeurs & HR-medewerkers

 • Diensthoofden communicatie en PR

 • Onderzoekers in het domein kwaliteit & patiëntveiligheid in de zorg

 • Leden raad van bestuur ziekenhuizen

Prijs

90 euro per dag (inclusief catering – koffiepauzes – digitale syllabi)

Uiterste inschrijfdatum

1 week voor de studiedag

Deel dit via

4/12/2018

€ 90 per dag
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Annelies De Langhemail mij