• ouderenzorg.jpg

thema-avonden geriatrische-gerontologische zorg

Thema-avonden geriatrische-gerontologische zorg aan VIVES Zuid

De thema-avonden geriatrische-gerontologische zorg hebben tot doel om zorgverleners op de hoogte te houden van actuele thema’s binnen de ouderenzorg.

Met het aanbieden van diverse thema’s over gerontologische/geriatrische onderwerpen bieden wij tevens aan verpleegkundigen de kans om het aantal verplichte bijscholingsuren, in het kader van het behouden van de bijzondere beroepstitel, te halen.

Doelgroep

Deze informatieve avondsessies zijn bedoeld voor personen die instaan voor de zorg voor ouderen of die interesse hebben in het onderwerp (mantelzorgers, zorgkundigen, paramedici, verpleegkundigen en docenten in de zorgopleidingen). Elke avond kan afzonderlijk gevolgd worden.

Didactische aanpak

Het programma bestaat uit een aanbod van verschillende lezingen over verschillende onderwerpen.
Na het volgen van een themaavond ontvangt de cursist een attest van deelname met daarop het aantal gevolgde uren.

Inhoud

Koorddansen in stilte: de beleving van ouderen die hun (klein)kind verliezen
Dinsdag 19 maart 2019 (19u00 – 21u00)

Dat de toenemende vergrijzing de betaalbaarheid en organisatie van onze gezondheidszorg onder druk zet, is gemeengoed. Maar dat dit ook leidt tot nieuwe emotionele gebeurtenissen in het leven van ouderen komt minder in de media. Eén daarvan is de pijn van een oudere ouder die ziet hoe zijn volwassen kind of (achter)kleinkind ernstig ziek is en/of sterft.  Onze kennis over en aandacht voor de mogelijke impact van kanker op de naasten van een kankerpatiënt, neemt de laatste decennia gestaag toe. Een groep die hierbij echter vergeten wordt, zijn de (groot)ouders van deze kankerpatiënten. Binnen deze presentatie wordt ingegaan op (1) de ervaring en beleving van oudere ouders (65+) tijdens het ziekteproces, bij en na het overlijden van hun (klein)kind, (2) de ervaring van zorgverleners werkzaam in woonzorgcentra (WZC) betreffende het omgaan met verlieservaringen en het verdriet van ouderen en (3) uitdagingen voor de huidige zorg.

Liesbeth Van Humbeeck is afgestudeerd als ziekenhuisverpleegkundige en momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Daarnaast werkt ze als praktijkassistent binnen het Universitair Centrum voor Verpleeg-en Vroedkunde (UCVV). Binnen haar onderzoek richt ze zich op rouw bij ouderen, levensmoeheid bij ouderen en familiegerichte zorg.

Pijn bij ouderen
Dinsdag 30 april 2019 (19u00 – 21u00)

Fysieke pijn (zowel acute als chronische) komt vaak voor bij ouderen.
De standaard behandeling bij volwassenen wordt vaak overgenomen bij ouderen.  Maar toch is er een verschil tussen pijn bij ouderen en jongeren.
Tijdens deze avond gaan wij in op de aanpak van pijn bij ouderen, specifieke aandachtspunten bij dosering maar ook op maat uitwerken van de juiste dosering en toediening van pijnmedicatie bij ouderen komen aan bod.
Wij gaan ook in op de mogelijke specifieke nevenwerkingen van deze medicatie (vb. delier, obstipatie, …).

PROF. DR. Nele Van Den Noortgate is Medisch diensthoofd Geriatrie | Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt binnen het universitair ziekenhuis Gent.

Kostprijs

€ 40 per persoon/sessie
€ 70 voor de 2 sessies

Getuigschrift

Een aanwezigheidsattest is voorzien per thema.

Inschrijven

Je kan tot 2 weken voor de start van de thema avond inschrijven via www.vives.be/navorming.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Annulering

Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn: [email protected]
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Dinsdag 19 maart 2019
Dinsdag 30 april 2019

Telkens van 19u tot 21u

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij