• burn-out.png

Studiedag stress en burn-out

Studiedag stress en burn-out aan VIVES Noord

Er is de laatste tijd in de media veel te doen rond stress en burn-out. Veel van onze psychische klachten hebben met stress te maken. In België blijven er jaarlijks 19.000 mensen thuis met een burn-out. Eén op de vijf werknemers loopt een verhoogd risico om een burn-out te ontwikkelen.

Het komt vooral voor bij heel gedreven, loyale en toegewijde personeelsleden. Burn-out komt voor in alle leeftijdscategorieën, maar treft vooral mensen die in zorgverstrekkende sectoren (therapeuten, zorgverstrekkers, onderwijsmensen, ….) werken. Zij zijn er omwille van hun profiel het meest gevoelig aan en werken ook in een context die sneller burn-out veroorzaakt.

“Iedereen die te lang in een verkeerde omgeving zit, kan ermee te maken krijgen”, zegt professor Elke Van Hoof die expert is in deze materie. “Burn-out is een energiestoornis die het resultaat is van een misgelopen interactie tussen het individu en de omgeving. Er is chaos in het stresssysteem. Je wordt overspannen door te veel stress. Je slaapt slecht, je focust je vooral op wat misgaat, je reageert buiten proportie op kritiek. Je geraakt stilaan in de uitputtingsfase en jouw weerstand daalt. Stel je bij jezelf de combinatie vast van slaapproblemen, irritatie en gevoelens van uitputting, dan is het hoog tijd dat je rust en zelfinzicht inbouwt.”

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1: 

Wat is stress?
Begripsomschrijving, kenmerken en stadia van burn-out en bore-out
Fysiologische signalen van stress, burn-out en bore-out.
Hoe kan je terug in beweging komen na een burn-out of bore-out?

Dag 2:

Hoe kan je zelf en/of als collega preventief te werk gaan?
Hoe kan je een terugval vermijden?
Wat is een stimulerende werkomgeving ter preventie van burn-out?
Wat is de rol van de organisatie bij de werkhervatting?

Werkvorm:
Theoretische uiteenzetting met een beperkte mix aan praktische toepassingen.

Docent en praktische info

Griet Vanhooren, lic. lichamelijke opvoeding en kinesitherapie. Zij is ook NLP-practitioner en coach.

DATA:
30 maart - 20 april 2020
INSCHRIJVINGSGELD:  € 180 
Ontvangst telkens vanaf 08.15 uur: koffie, start studiedag telkens om 09.00 uur.
Voorziene einde om 16.30 uur

Doelgroep

Je werkt in of voor de gezondheidszorg, de sociale of publieke sector, de onderwijsen profitsector. Leidinggevenden en HR managers, therapeuten, onderwijsmensen en gezondheidswerkers die zich willen verdiepen in dit thema

DEZE NAVORMING IS ERKEND DOOR DE FOD VOLKSGEZONDHEID VOOR HET FUNCTIECOMPLEMENT: P19fbN187

Inschrijving

Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.
Uiterste inschrijvingsdatum: 16/03/2020

Attest
Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest.

Annulering
Je kan enkel per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn - [email protected]
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen. Gelden worden dan terug gestort.

Vives studenten betalen 80 euro. Hiervoor moeten zij na inschrijving onmiddellijk kopie van studentenkaart mailen naar [email protected]

Deel dit via

30 maart  - 20 april 2020

€ 180 (inclusief koffie en maaltijd)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Rudy Vandevoordemail mij