• dementie.jpg

Studiedag ouderenzorg: Wat als je het niet meer weet?

Studiedag ouderenzorg: Wat als je het niet meer weet? aan VIVES Zuid

Deze studiedag staat stil rond het ouder wordende geheugen. Ongeveer 80% van de ouderen heeft af ten toe last van ouderdomsvergeetachtigheid. Op zich vrij onschuldig maar daarom mogen wij er niet aan voorbij gaan.  Enkele tips inzake aanpak komen tijdens deze studiedag aan bod.

Ernstige geheugenstoornissen bij dementie, delier of depressie vergen een grondiger aanpak en het is belangrijk om vanaf het begin een goede differentiaal diagnose te stellen zodat een gerichte benadering kan opgestart worden. Ten slotte is het belangrijk om tijdig een aantal maatregelen te nemen vooraleer zich situaties voordoen waarin je moeilijk zelf beslissingen kan nemen.

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor personen die instaan voor de zorg voor ouderen of die interesse hebben in het onderwerp (mantelzorgers, zorgkundigen, paramedici, verpleegkundigen, studenten en docenten in de zorgopleidingen). Deze vorming voldoet aan het kader van de verplichte bijscholingsuren voor het behouden van de bijzondere beroepstitel en bekwaamheid.

Programma

Voormiddag

 • 08u45 - onthaal
 • 09u00 - introductie en verloop studiedag
 • 09u15 – 10u05: Zeg niet te snel het is de leeftijd wel! - prof. Christel Geerts
 • 10u10 – 11u00: Dementie, delier, depressie: je weet wat je kent... - Jan Debaene
 • 11u05 – 11u55: Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? - Jan Nolf
 • 12u00 – 13u00: Warme lunch

Namiddag

 • Workshops: keuze uit 2 van de 3 aangeboden workshops
 • Sessie 1: van 13u15 tot 14u45
 • Pauze met dessert: van 14u45 tot 15u15
 • Sessie 2: van 15u15 tot 16u45

Verplicht bij inschrijving uw WS keuze opgeven in het vak opmerking!

Keuze uit volgende workshops 

 • Workshop 1: Geheugensteuntjes. Tips en technieken tegen het alledaagse vergeten - prof Christel Geerts
 • Workshop 2: sTimul, zorgethisch lab,… - Ann Lammens en Linus Vanlaere
 • Workshop 3: Gebruik van geheugenschalen binnen de psychogeriatrie: meten is weten ? - Jan Debaene

Sprekers

 • Christel Geerts, hoogleraar Gerontologie, VUB
 • Jan Debaene, hoofdverpleegkundige acute ouderenpsychiatrie AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende AV
 • Ann Lammens, lector VIVES – gezondheidszorg, coördinator sTimul, zorgethisch lab
 • Linus Vanlaere, zorgethicus, docent VIVES – gezondheidszorg,
 • Jan Nolf, Ere-vrederechter

Datum

Donderdag 23 april 2020

Kostprijs

 • € 90/per persoon (inclusief catering)
 • € 30 voor studenten en mantelzorgers (exclusief catering)

Inschrijven - Verplicht bij inschrijving uw WS keuze opgeven in het vak opmerking!

Je kan tot 1 week voor de start van de studiedag inschrijven via www.vives.be/navorming.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Getuigschrift

Een aanwezigheidsattest is voorzien.

Annulering

Je kunt per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn: [email protected]. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Donderdag 23/04/2020

Verplicht bij inschrijving uw WS keuze opgeven in het vak opmerking!

€ 90 (p/p, incl. catering)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Peter Burggraevemail mij