• wolken14.jpg

Werken met signaleringsplannen

Werken met signaleringsplannen aan VIVES Zuid

Signaleringsplannen worden op een steeds grotere schaal ingezet in de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten. De methode heeft als doel om het voor hulpverleners en zorgontvangers mogelijk te maken om dreigend herval, ontregeling (bijv. agitatie) van gedrag of soms zelfs escalatie te zien aankomen. Op die manier kunnen zorgontvangers met optimaal gebruik van hun autonomie inzicht krijgen in hun gedrag en daarmee hernemen ze de regie op hun gedrag.

Hulpverleners kunnen hun gekende behandelmethodieken verrijken met een evidence based risk management strategie en verleggen hun grenzen in de behandeling richting het systematische monitoren en managen van gedrag wanneer de ontregeling  ervan dreigt.

De praktijk roept soms een aantal vragen op. Wat met weerstand bij de zorgontvanger? Is de methode geschikt voor alle doelgroepen? Ligt de focus van een signaleringsplan niet te veel op herval in plaats van op herstel? Is een signaleringsplan hetzelfde als een crisiskaart? Deze studiemiddag wil concrete en praktische antwoorden geven op deze en andere vragen.

Inhoud

In deze interactieve studiemiddag gaat dhr. Frans Fluttert ERM-vroegsignalering toelichten en vergelijken met andere signaleringswijzen. Na een theoretische opheldering wordt er concreet aan de slag gegaan met casuïstiek. Deze casussen kunnen door de deelnemers worden meegebracht. Onder begeleiding van Dhr. Fluttert en met de inbreng van ervaringsdeskundigen gaan we verdiepend aan de slag met het optimaal inzetten van de methode vroegsignalering.

Datum

Dinsdag 8 oktober 2019
Tijdstip: Onthaal vanaf 13u15 - Einde : 17 uur

Doelgroep

Verpleegkundigen, zorgontvangers, ervaringsdeskundigen, studenten en andere geïnteresseerden uit het ruime werkveld.

Docent

Dhr. Frans Fluttert is als ervaren onderzoeker verbonden aan het FPC Dr. S. Van Mesdag, een forensisch psychiatrisch ziekenhuis in het Nederlandse Groningen. Hij doctoreerde in ‘Risk Management in Forensic Mental Health Nursing; application of the Early Recognition Method’. Hij is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het onderzoekscentrum voor forensische psychiatrie aan de Universiteit van Oslo (Noorwegen). Hij doceert aan de universiteiten van Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en publiceert in de internationale vakbladen. Hij is betrokken bij verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten. In zijn eerdere professionele carrière werkte hij als forensisch psychiatrisch verpleegkundige, reclasseringsambtenaar en forensisch sociaal onderzoeksjournalist voor het gerecht. Dhr. Fluttert was voorzitter van de speciale belangengroep van verplegers, IAFHMS (International Association Forensic Mental Health Services), hij is lid van de stuurgroep EVIPRG (European Violence in Psychiatry Research Group) en lid van STTI (Sigma Theta Tau Interational; Honour Society of Nursing).

Kostprijs

€ 45

Inschrijven

Je kan tot 1 oktober 2019 inschrijven via de link in de rechterkolom.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging. De factuur wordt kort na de studiedag opgestuurd via mail.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Attest

Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest.

Praktisch

  • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
  • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
    De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.    

Meer informatie

Hadewijch Blockeel - [email protected]

Deel dit via

Dinsdag 8/10/2019 vanaf 13u15 - VOLZET

€ 45
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij
Ontvang de brochure