• sherborne.png

Sherborne developmental movement

Sherborne developmental movement aan VIVES Noord

Een vierdaagse intensieve navorming waarbij de Sherborne-beweginspedagogiek zowel theoretisch als praktisch aan bod komt. Tijdens de terugkomdag worden eigen ervaringen voorgesteld en kan het certificaat bekomen worden.

De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak, zoals:

 • het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel
 • het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen. Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn. Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen.

De bewegingsmethode werd ontwikkeld door Veronica Sherborne. Zij was docente lichamelijke opvoeding en kinesiste. Momenteel kent haar programma een succesrijke toepassing in de opvoeding van peuters, kleuters en lagereschoolkinderen, in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een sensoriële, motorische of verstandelijke beperking, bij kinderen en jongeren met sociale en emotionele problemen, in psychiatrie en in gezinsgerichte therapieën.

Na het volgen van de vier volledige cursusnamiddagen én het voorstellen van beeldmateriaal vanuit het eigen werkveld op de terugkomdag wordt een nationaal geregistreerd certificaat uitgereikt vanuit de VZW Sherborne Vereniging België.

Na de cursus verwachten we dat de Sherborne-begeleider:

 • beschikt over de basiskennis en -inzichten omtrent de Sherborne bewegingspedagogiek (biografische elementen van Veronica Sherborne en Rudolf Laban, de filosofie achter de methode, de basispijlers).
 • in staat is om deze kennis en inzichten te integreren in de eigen praktijk.
 • in staat is om doelgroepspecifieke Sherborne-bewegingssessies op te zetten in de eigen werksituatie.
 • in staat is om verschillende begeleidingsstijlen te hanteren om veiligheid te verhogen en creativiteit te stimuleren in de verschillende bewegingssituaties.
 • in staat is om het eigen lichaam in te zetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
 • een positieve grondhouding bezit met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de deelnemers.
 • de eigenheid van het individu en de diversiteit in de groep weet te waarderen als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van de deelnemer(s).
 • door observatie en een sensitief-responsieve houding interventies gericht kan afstemmen op de noden, de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer(s).
 • actief op zoek kan gaan naar alternatieven die de interactiemogelijkheden en de creativiteit van de deelnemer in bewegingssituaties bevorderen.
 • in overleg met andere begeleiders het eigen handelen kan bevragen en bijsturen.

Aangezien cursisten actief zullen meewerken, verwachten we gemakkelijke kledij te voorzien en een deken/slaapzak mee te brengen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, leerkrachten, zorgverstrekkers.
Minimum 12 deelnemers, maximum 20 deelnemers.

Certificering

Attest van deelname: Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest. Na het volgen van de terugkomdag én het tonen van beeldmateriaal bekomt men het certificaat van Sherborne-gebruiker.

Data

04/10, 11/10, 18/10 en 25/10/2017 - telkens van 13u30 tot 17u30. 
Terugkomdag 25/04/2018 van 13u30 tot 19u30. 
Telkens met onthaal vanaf 13u15.

Prijs

€ 260 - ‘Sherborne, het groene boekje’ is inbegrepen (incl. BTW). 
Viives studenten betalen € 200. (kopie studentenkaart doormailen naar [email protected])
De terugkomdag wordt voor hen op een later tijdstip ingericht.

Docent

Deze cursus staat onder de deskundige begeleiding van mevr. Veronique Goethals, internationaal gekwalificeerd Course Leader Sherborne en kinesitherapeute in het buitengewoon onderwijs type 2. Concrete informatie: [email protected]

Inschrijvingen

Inschrijven kan online tot 20 september 2017. Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging  en een factuur per post toegestuurd. Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]; Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Start op woensdag 4 oktober 2017

€ 260,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Heidi Descheemaecker+32 50 30 51 93
mail mij
Ontvang de brochure