• rekentafel.jpg

Het topje van de rekenberg: rekentaal en zoekstrategieën

Het topje van de rekenberg: rekentaal en zoekstrategieën aan VIVES Noord

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden.

Tijdens deze nieuwe studiedag wil ik – na een inleidend en kaderend deel – samen met jullie de volgende situaties verkennen :

  • Zuivere wiskundetaal
  • Eenvoudige vraagstukken
  • Specifieke zoekstrategieën (heuristieken)
  • Voorbeelden uit diverse methodes

Voor ieder van deze aspecten werken we eenzelfde rode draad uit. Eerst de taal en de context begrijpen, dan visualiseren en tot slot mathematiseren. En omdat kinderen gelukkig zo divers zijn, bespreken we telkens meer dan één oplossingsweg. Op deze manier wil ik u als deelnemer tools aanreiken om vanuit een volledig overzicht keuzes te kunnen maken in functie van de evolutie van het kind dat voor u zit.

Doelgroep

Logopedisten, remedial teachers, taakleerkrachten, zorgcoördinatoren en leerkrachten.

Certificering

Attest van deelname

Data

Vrijdag 3 mei 2019 van 9u tot 16u30. Ontvangst vanaf 08.30 uur met koffie en ontbijtkoekje.

Prijs

€ 90 - inclusief syllabus, koffie en lunch

Studenten VIVES € 45 - na inschrijven kopie studentenkaart mailen naar [email protected]

Docent

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Zij schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de rekenwereld tot 20, 100 en 1000 en het praktijkboek metend rekenen. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 19 april 2019. Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging  en een factuur per post toegestuurd. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs.

Vives-studenten
Een Vives student dient zich online in te schrijven via www.vives.be/bijscholen en moet op hetzelfde moment afzonderlijk een kopie van z’n studentenkaart doormailen naar [email protected].

Annulatie
Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn via [email protected]. Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor de navorming af te gelasten indien onvoldoende interesse. Deelnemers die reeds ingeschreven zijn, worden verwittigd via mail en krijgen gestorte gelden terug. De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

Deel dit via

Vrijdag 3 mei vanaf 9u

€ 90
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Rudy Vandevoordemail mij