• Vroedkunde Trappenhal

Referentieverpleegkundige wondzorg

Referentieverpleegkundige wondzorg i.s.m. Centrum voor nascholing en Posthogeschool Vorming vzw aan VIVES Zuid

Wondverzorging blijft de jongste jaren steeds in het daglicht staan. De snelle evolutie in kennis op vlak van wondheling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan.

Verpleegkundigen, in de eerste plaats, zijn de zorgverstrekkers die vaak instaan voor de verzorging van de moeilijke wonden en langdurige genezingsprocessen. Deze cursus brengt dan ook informatie en praktisch toepasbare kennis voor het werkveld. Er wordt gestreefd naar het presenteren van een volledig en ‘up to date’ overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlak van wondzorg. Tevens worden steeds de toepassingen zowel intra-muraal als extra-muraal verduidelijkt. Dat kennis meer is dan enkel technische activiteiten wordt niet uit het oog verloren. Men heeft oog voor de menselijke problematiek van de gewonde patiënt maar ook voor de wettelijke, economische en ethische gevolgen van het wondverzorgingsgebeuren.

Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van de wetgeving inzake de beroepsbekwaamheden en RIZIV.

Deze cursus omvat de volgende onderdelen:

 • Fysiologie, en pathologie bij de wondgenezing
 • Epidemiologie, bacteriologie
 • Typologie van de wonden
 • Medische behandeling van wonden
 • Heelkundige behandeling van wonden
 • Acute en chronische complicaties van wonden
 • Pijn beheer
 • Preventie van chronische wonden
 • Typologiën van wondzorgen
 • Ziekenhuishygiene
 • Gezondheidsleer
 • Voeding- en dieetleer
 • Multidisciplinaire benadering van pijn beheer

Doelgroep

Verpleegkundigen

Certificering

Getuigschrift permanente vorming

Omvang

6 lesdagen
11/10 – 12/10 – 15/11 – 16/11 – 06/12 – 07/12/2018

Prijs

€ 480
Incl. koffiepauze/digitale syllabi

Docent(en)

Gespecialiseerde lesgevers, ervaren artsen en andere gezondheidswerkers vanuit gans de Benelux

Contact

Inhoudelijke coördinator:
Luc Gryson
[email protected]

Coördinator Permanente Vorming:
Peter Burggraeve
E-mail: [email protected]
Tel: 051 23 23 30

Deel dit via

Start op 11/10/2018

€ 480,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lena Van Dyckemail mij