• Vroedkunde Trappenhal

Referentieverpleegkundige wondzorg

Referentieverpleegkundige wondzorg - Cursus erkend door EWMA aan VIVES Zuid

Wondverzorging blijft de jongste jaren steeds in het daglicht staan. De snelle evolutie in kennis op vlak van wondheling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan.

Verpleegkundigen, in de eerste plaats, zijn de zorgverstrekkers die vaak instaan voor de verzorging van de moeilijke wonden en langdurige genezingsprocessen. Deze cursus brengt dan ook informatie en praktisch toepasbare kennis voor het werkveld. Er wordt gestreefd naar het presenteren van een volledig en ‘up to date’ overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlak van wondzorg. Tevens worden steeds de toepassingen zowel intra-muraal als extra-muraal verduidelijkt. Dat kennis meer is dan enkel technische activiteiten wordt niet uit het oog verloren. Men heeft oog voor de menselijke problematiek van de gewonde patiënt maar ook voor de wettelijke, economische en ethische gevolgen van het wondverzorgingsgebeuren.

Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van de wetgeving inzake de beroepsbekwaamheden en RIZIV.

Deze cursus omvat de volgende onderdelen:

 • Fysiologie, en pathologie bij de wondgenezing
 • Epidemiologie, bacteriologie
 • Typologie van de wonden
 • Medische behandeling van wonden
 • Heelkundige behandeling van wonden
 • Acute en chronische complicaties van wonden
 • Pijn beheer
 • Preventie van chronische wonden
 • Typologiën van wondzorgen
 • Ziekenhuishygiene
 • Gezondheidsleer
 • Voeding- en dieetleer
 • Multidisciplinaire benadering van pijn beheer

Doelgroep

Verpleegkundigen

Certificering

Getuigschrift permanente vorming

Omvang

6 lesdagen telkens van 9u tot 17u (incl. middagpauze)
10/10 – 11/10 – 14/11 – 15/11 – 05/12 – 06/12/2019

Prijs

€ 480
Incl. koffiepauze/digitale syllabi

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag voor de KMO-portefeuille moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.    

Docent(en)

Gespecialiseerde lesgevers, ervaren artsen en andere gezondheidswerkers vanuit gans de Benelux

Contact

Inhoudelijke coördinator:
Luc Gryson
[email protected]

Coördinator Permanente Vorming:
Peter Burggraeve
E-mail: [email protected]
Tel: 051 23 23 30

ewma.jpg
Deel dit via

Start op 10/10/2019

€ 480,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij