• handen.png

Postgraduaat zorgcoördinatie in de eerste lijn

Postgraduaat zorgcoördinatie in de eerste lijn aan VIVES Zuid

De maatschappelijke evoluties tonen aan dat de behoefte aan ambulante zorg in de eerste lijn de komende jaren enkel nog zal vergroten. Het postgraduaat ‘Zorgcoördinatie in de eerste lijn’ richt zich dan ook specifiek tot zorgverleners werkzaam binnen deze eerste lijn. Deze opleiding beoogt zorgverleners verder te bekwamen in geïntegreerde zorgverlening waarin personen met een complexe zorgnood centraal staan.

Dit postgraduaat van 20 studiepunten wil professionals uit de eerste & tweede lijn ondersteunen door de nodige verdieping aan te bieden onder de vorm nieuwe inzichten, concrete toepassingen en interactieve lessen. Hiervoor wordt de zorgverlener opgeleid in het begeleiden van de zelfversterking bij persoon met een zorgnood en het formuleren van zorgdoelen. Een interdisciplinaire aanpak en het bevorderen van gezondheidsvaardigheden zijn hierbij van groot belang. Het postgraduaat bestaat uit 20 studiepunten verspreid over 2 modules en kan gevolgd worden over 1 of 2 academiejaren”

Wil je mee de eerste lijn versterken? Ben je op zoek naar nieuwe, verdiepende inzichten over de eerste lijn? Wil je je verdiepen in trans- en interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorglijnen en –niveaus? Sta je open voor nieuwe methodieken ter versterking van de empowerment van de zorgvragen? Dan is dit postgraduaat absoluut een meerwaarde voor jou!

Doelgroep

Het postgraduaat is toegankelijk voor  zorgverlenders, werkzaam in eerste of tweede lijn, die in het bezit zijn van minimaal een bachelorsdiploma binnen het studiegebied gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, psychologie en pedagogische wetenschappen, geneeskunde of tandheelkunde.

Data

Het postgraduaat gaat van start in oktober 2017 tot eind juni 2018.

Studieduur en traject

De postgraduaatsopleiding bestaat uit 20 studiepunten.  Deze worden verdeeld over 2 modules van elk 10 studiepunten.

De module ‘Coördinatie van de eerstelijnszorg’ omvat volgende opleidingsonderdelen:

  • Eigenheid en organisatie van de eerste lijn (3 SP)
  • Ontwikkeling en innovatie van de eerste lijn (3 SP)
  • Fundamenten van zorgcoördinatie (4 SP)

De module ‘Geïntegreerde zorg in de eerste lijn’ bestaat uit de opleidingsonderdelen:

  • Integrale benadering van de zorg (4 SP)
  • Methodieken in de geïntegreerde zorg (3 SP)
  • Casusgebonden project (3 SP)

Dit postgraduaat wordt aangeboden onder de vorm van contactonderwijs (19 lesdagen). De opleiding loopt over één academiejaar.  Indien je dit wenst, kan je een individueel programma opstellen in overleg met de coördinator en de studie- en trajectbegeleider.

Onderwijskundige aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk.  Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt.  Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Bijna alle docenten zijn experten met een professionele activiteit binnen de eerste lijn. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Prijs

  • € 775,00 voor de volledige opleiding (inclusief koffie en cursusmateriaal)
  • € 400,00 voor 1 module van 10 studiepunten (inclusief koffie en cursusmateriaal)
Deel dit via
Nieuw

Start in oktober 2017.

€ 775 voor de volledige opleiding
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Annelies De Langhe+32 56 26 41 10
mail mij
Ontvang de brochure