• Wondzorg

Postgraduaat wondzorg - 60 stp

Postgraduaat gespecialiseerde verpleegkundige stomatherapie, wondzorg en weefselherstel - 60 stp - Cursus erkend door EWMA aan VIVES Zuid

Dit postgraduaat heeft tot doel artsen, bachelor verpleegkundigen, vroedvrouwen, geneesheren en andere professionele gezondheidswerkers op te leiden tot beroepsbeoefenaars die beschikken over een uiterst gespecialiseerde expertise en deskundigheid met betrekking tot de wond- en de stomazorg.

Programma

JAAR 1

Basis wondzorg 5 STP

 • Biologie van de wondheling
 • Pathofysiologie en zorg van de ulcera: inleiding
 • De ouder wordende huid en pathofysiologie van scheurwonden
 • Pathofysiologie en zorg van de stomazorg: inleiding
 • Voeding en wondzorg
 • Procedures en wetgeving

Specifieke wondzorg 12 STP

 • Diabetesvoetzorg
 • Oncologische wondzorg
 • Pijn en wondzorg
 • Decubitus
 • Veneuze ulcera
 • Brandwondenzorg
 • Chirurgische wondzorg

Capita selecta/Wondzorgcongres 3 STP

Verdiepingsmodule wond- en stomazorg 10 STP

 •   Wetenschappelijke literatuur
 •   Wondfysiologie verdieping
 •   Guidelines in de chronische wondzorg

JAAR 2

Anatomie / fysiologie / biologie I (biochemie)  3 STP

Anatomie / fysiologie / biologie II  5 STP

Organisatie van de wondzorg  3 STP                                                                              

Verdiepingsmodule wondzorg  5 STP

 • Hyperbare zuurstoftherapie
 • Chirurgische wondzorg
 • Plastische chirurgische wondzorg
 • Schimmels in de wondzorg
 • Wondzorg: wondzorg op IZ en gipskamer

Didactiek in de wondzorg + Capita selecta  8 STP

 • EWMA congres
 • Vlaams congres
 • BeFeWo congres
 • Kijkstage wondzorgcentrum

Eindproef  6 STP

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen middenkaders werkzaam in een ziekenhuis, RVT, ROB of de thuiszorg.
De opleiding beantwoordt tevens aan de RIZIV-reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen. Deze opleiding past in het kader van het KB op de bijzondere beroepstitels dd. 27/09/2006.

Evaluatievorm

Papers en opdrachten + eindwerk

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Omvang

De opleiding loopt over 2 jaar.
Het eerste jaar omvat 28 lesdagen waaronder het Vlaams congres (2 lesdagen).
Het tweede jaar omvat 26 lesdagen waaronder het internationaal EWMA-congres  (13-16/5/2020).
Lessen worden gegeven van 9.00 u tot 17.00 u.

Data

 Data 2de jaar - Start op 27/09/2019

27/09/2019 - 03/10/2019 - 09/10/2019 - 24/10/2019 - 07/11/2019 - 13/11/2019 - 15/11/2019 - 21/11/2019 - 17/12/2019 - 07/01/2020 - 15/01/2020 - 23/01/2020 - 06/02/2020 - 07/02/2020 - 18/02/2020 - 23/04/2020 - 13-16/05/2020 EMWA Congres - 28/05/2020 - 29/05/2020 - 19/06/2020 - 20/06/2020 + 2 dagen stage

Prijs

€ 1.450 per jaar 
Incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.    

Docent(en)

Docenten CNC

ewma.jpg
Deel dit via

Data 2de jaar - Start op 27/09/2019

€ 1.450 per jaar