• Wondzorg

Postgraduaat wondzorg - 60 stp

Postgraduaat gespecialiseerde verpleegkundige stomatherapie, wondzorg en weefselherstel - 60 stp aan VIVES Zuid

Dit postgraduaat heeft tot doel artsen, bachelor verpleegkundigen, vroedvrouwen, geneesheren en andere professionele gezondheidswerkers op te leiden tot beroepsbeoefenaars die beschikken over een uiterst gespecialiseerde expertise en deskundigheid met betrekking tot de wond- en de stomazorg.

Programma

JAAR 1

Basis wondzorg 5 STP

 • Biologie van de wondheling
 • Pathofysiologie en zorg van de ulcera: inleiding
 • De ouder wordende huid en pathofysiologie van scheurwonden
 • Pathofysiologie en zorg van de stomazorg: inleiding
 • Voeding en wondzorg
 • Procedures en wetgeving

Specifieke wondzorg 12 STP

 • Diabetesvoetzorg
 • Oncologische wondzorg
 • Pijn en wondzorg
 • Decubitus
 • Veneuze ulcera
 • Brandwondenzorg
 • Chirurgische wondzorg

 

Capita selecta/Wondzorgcongres 4 STP

Verdiepingsmodule wond- en stomazorg 9 STP

 •   Wetenschappelijke literatuur
 •   Wondfysiologie verdieping
 •   Guidelines in de chronische wondzorg

JAAR 2

Anatomie / fysiologie / biologie I (biochemie)  3 STP

Anatomie / fysiologie / biologie II  5 STP

Organisatie van de wondzorg  3 STP                                                                              

Verdiepingsmodule wondzorg  5 STP

 • Hyperbare zuurstoftherapie
 • Chirurgische wondzorg
 • Plastische chirurgische wondzorg
 • Schimmels in de wondzorg
 • Wondzorg: wondzorg op IZ en gipskamer

Didactiek in de wondzorg + Capita selecta  8 STP

 • EWMA congres
 • Vlaams congres
 • BeFeWo congres
 • Kijkstage wondzorgcentrum

Eindproef  6 STP

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen middenkaders werkzaam in een ziekenhuis, RVT, ROB of de thuiszorg.
De opleiding beantwoordt tevens aan de RIZIV-reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen. Deze opleiding past in het kader van het KB op de bijzondere beroepstitels dd. 27/09/2006.

Evaluatievorm

Papers en opdrachten + eindwerk

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Omvang

De opleiding loopt over 2 jaar.
Het eerste jaar omvat 28 lesdagen waaronder het Vlaams congres (2 lesdagen).
Het tweede jaar omvat 26 lesdagen waaronder het internationaal EWMA-congres  (4-8/6/2019 ).
Lessen worden gegeven van 9.00 u tot 17.00 u.

Data - VOLZET

 Data 2de jaar - Start op 28/09/2018 tot 15/06/2019

Prijs

€ 1.450 per jaar 
Incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo

Docent(en)

Docenten CNC

Deel dit via

Data 2de jaar - Start op 28/09/2018 tot 15/06/2019 - VOLZET

€ 1.450 per jaar