• Wondzorg

Postgraduaat wondzorg - 30 stp

Postgraduaat wondzorg - 30 stp aan VIVES Zuid

Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid  in de stomatherapie en  wondzorg, i.s.m. Centrum voor nascholing en Posthogeschool Vorming vzw.

Dit postgraduaat heeft tot doel artsen, bachelor verpleegkundigen en vroedvrouwen op te leiden tot beroepsbeoefenaars die beschikken over een bijzondere deskundigheid met betrekking tot de wondzorg.

Programma

Basis wondzorg 5 STP

 • Biologie van de wondheling
 • Pathofysiologie en zorg van de ulcera: inleiding
 • De ouder wordende huid en pathofysiologie van scheurwonden
 • Pathofysiologie en zorg van de stomazorg: inleiding
 • Voeding en wondzorg
 • Procedures en wetgeving

Specifieke wondzorg 11 STP

 • Diabetesvoetzorg
 • Oncologische wondzorg
 • Pijn en wondzorg
 • Decubitus
 • Veneuze ulcera
 • Brandwondenzorg
 • Chirurgische wondzorg

Verdiepingsmodule Stomazorg 6 STP

Capita selecta/Wondzorgcongres 4 STP

Verdiepingsmodule wondzorg 4 STP

 • Wetenschappelijke literatuur
 • Wondfysiologie verdieping
 • Guidelines in de chronische wondzorg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, werkzaam in een ziekenhuis, RVT, ROB of de thuiszorg.
De opleiding beantwoordt aan de RIZIV-reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen.
Deze opleiding past in het kader van het KB op de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden dd. 27/09/2006.

Evaluatievorm

Permanente evaluatie dmv papers en opdrachten

Certificering

Getuigschrift postgraduaat

Omvang

Het postgraduaat Wondzorg 30 stp sluit aan op het postgraudaat Wondzorg 20 stp met startdatum 18/01/2018 --> 17 lesdagen + 9 lesdagen

Data

18/01, 29/03, 30/03, 26/04, 27/04, 17/05, 18/05, 07/06 en 08/06/2018

Prijs

€ 1.450
De cursussen worden digitaal ter beschikking gesteld.

Docent(en)

Docenten CNC

Deel dit via

Start op 18/01/2018

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeestere+32 51 23 23 30
mail mij