• Wondzorg

Postgraduaat wondzorg - 20 stp

Postgraduaat wondzorg - 20 stp aan VIVES Zuid

Dit postgraduaat heeft tot doel artsen, bachelor verpleegkundigen en vroedvrouwen op te leiden tot beroepsbeoefenaars die beschikken over een bijzondere deskundigheid met betrekking tot de wondzorg.

Programma

Basis wondzorg 5 STP

 • Biologie van de wondheling
 • Pathofysiologie en zorg van de ulcera: inleiding
 • De ouder wordende huid en pathofysiologie van scheurwonden
 • Pathofysiologie en zorg van de stomazorg: inleiding
 • Voeding en wondzorg
 • Procedures en wetgeving

Specifieke wondzorg 11 STP

 • Diabetesvoetzorg
 • Oncologische wondzorg
 • Pijn en wondzorg
 • Decubitus
 • Veneuze ulcera
 • Brandwondenzorg
 • Chirurgische wondzorg

Capita selecta / Wondcongres 4 STP

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, werkzaam in een ziekenhuis, RVT, ROB of de thuiszorg. De opleiding beantwoordt aan de RIZIV-reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen.
Deze opleiding past in het kader van het KB op de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden dd. 27/09/2006.

Evaluatievorm

Permanente evaluatie d.m.v. papers en opdrachten

Certificering

Getuigschrift postgraduaat

Omvang

17 lesdagen

Data

2017: 12/10, 13/10, 26/10, 27/10, 16/11, 17/11, 24/11, 01/12, 07/12, 08/12, 14/12, 15/12
2018: 19/01, 01/02, 02/02, 08/03, 09/03, 15/03, 16/03

Prijs

€ 999

cursussen worden digitaal ter beschikking gesteld

Docent(en)

Docenten CNC

Deel dit via