• palliatief.jpg
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat referent in de palliatieve zorg

Postgraduaat referent in de palliatieve zorg aan VIVES Zuid

De opleiding sluit aan bij de basisopleiding palliatieve zorg en is een verdere uitdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Naast het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en families.

Dit vraagt de bereidheid om stil te staan bij eigen omgaan met emoties, verlies, dood en rouw en vanuit de eigen levenservaring te willen groeien tot grotere beschikbaarheid en meer relatiegerichte zorg. Essentieel voor deze opleiding is de sfeer van veiligheid, respect en betrokkenheid.

 • inzicht verwerven in communicatieve vaardigheden.
 • inzicht verwerven in groepsvorming en multidisciplinair samenwerken.
 • door ervaringsgericht leren groeien in bewogen bejegening bewoner en naasten en in relatiegerichte zorg.
 • kennis en kunde pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg vergroten.
 • vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met emotionele en spirituele pijn.
 • inzicht verwerven in de regelgeving en de uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de verschillende settings.
 • basisvaardigheden ontwikkelen in het omgaan met een ethisch denkkader.

In samenwerking met:

 • Heidehuis – Noord-West-Vlaanderen
 • De Mantel – Midden-West-Vlaanderen
 • Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

Didactische aanpak

Tijdens de opleiding worden theoretische inzichten afgewisseld met reflectie, uitwisseling, bespreken van casussen en inoefenen van vaardigheden en attitudes. De theoretische inzichten worden getoetst aan de ervaring van de cursisten door verbinding te maken met de praktijk en door te experimenteren in oefeningen.

De cursisten krijgen na elk opleidingsdeel een reflectie- en verbindingsopdracht mee waarbij de opgedane kennis en kunde verder wordt uitgediept en vertaald naar de eigen werksituatie, zowel in contact met de gekozen volgbewoner als op teamniveau. De cursisten krijgen schriftelijke feedback op deze huistaak van de lesgever en/of de co-trainer.

De cursisten wordt gevraagd om een portfolio bij te houden waarbij de gemaakte opdrachten, de feedback en de verdere groei in kennis en kunde als palliatief referent wordt geïntegreerd. De cursist heeft een mentor binnen zijn werksituatie. De portfolio’s worden gepresenteerd op de laatste lesdag.

Inhoud

 • dag 1 - Kennismaking
 • dag 2 - Communicatie in groep en groepsvorming
 • dag 3 - Luisteren en intensifiëren van de communicatie
 • dag 4 - Omgaan met macht, onmacht, conflicten en grenzen
 • dag 5 & 6 - Omgaan met families in palliatieve zorg
 • dag 7 - Intervisie
 • dag 8 - Aanraken en aangeraakt worden
 • dag 9 & 10 - Spirituele en existentiële zorg
 • dag 11 - Intervisie
 • dag 12 - Emotionele zorg – Rouw van de hulpverlener
 • dag 13 - Organisatie en wetgeving palliatieve zorg – Uitbouw en implementatie
 • dag 14 - Pijn en pijntherapie voor gevorderden-
 • dag 15 - Symptoomcontrole en Comfortzorg – Richtlijnen
 • dag 16 - Ethisch handelen in de praktijk
 • dag 17 - Diversiteit in de palliatieve zorg
 • dag 18 - Synthesedag: voorstelling portfolio’s - Evaluatie en afronding

Data 

 

 • 20/10 – 27/10/2020
 • 10/11 – 24/11/2020
 • 08/12 – 15/12/2020
 • 05/01 – 12/01- 19/01 - 26/01/2021
 • 09/02 – 23/02/2021
 • 09/03 – 23/03/2021
 • 20/4 - 29/04/2021
 • 04/05 -18/05/2021

De lessen vinden plaats van 9u00 u tot 17u00.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam in woonzorgcentra en diensten voor thuiszorg die de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben en die de functie van palliatief referent invullen of deel uitmaken van het palliatief support team.
Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift.  Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift.  Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Getuigschrift

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Lesgevers

De lesgevers zijn experten, verbonden aan de netwerken palliatieve zorg.

Kostprijs

Volledig programma: € 1.750
(incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo)

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.    
Deel dit via

De opleiding start op dinsdag 20/10/2020 

1750 euro