• vrouw.png
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat menopauzeconsulent

Postgraduaat menopauzeconsulent aan VIVES Zuid

In de opleiding menopauzeconsulent kan je je bekwamen in de professionele begeleiding van vrouw in de menopauze. Van een menopauzeconsulente wordt verwacht dat zij of hij in staat is om vrouwen in de menopauze professioneel te begeleiden. Dit vraagt een diepgaande kennis en een grondig inzicht in de fysiologie en de pathologie van de menopauze. 

Maar er zijn ook vrouwen die door een dysfunctie of een chirurgische ingreep vervroegd in de menopauze komen. Daarnaast kunnen hormonale behandelingen bij diverse vormen van kanker vrouwen vervroegd in de menopauze brengen. Preventie en voorlichting over voeding en lifestyle vormen een belangrijk onderdeel van het programma, naast verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden, om zo de vrouw in de menopauze haar weg te helpen vinden in deze nieuwe levensfase.  Daarnaast krijg je informatie over juridische aspecten en over de marketing bij het starten van een eigen praktijk. Ten slotte leer je ook samenwerken met andere disciplines.

Didactisch concept

Bijna alle docenten zijn artsen – specialisten, verpleegkundigen, vroedkundigen, menopauzeconsulenten of experten die werken binnen een setting van menopauzale vrouwen. Als gastdocent hebben al deze artsen, verpleegkundigen, vroedkundigen en menopauzeconsulenten en andere experten een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen. Er is ook een krachtige samenwerking met het werkveld.
Het klassikaal onderwijs beperkt zich tot 20 lesdagen, meestal 2 dagen per maand, opeenvolgend een donderdag en vrijdag. Dit  impliceert dat de cursist op een actieve manier de leerstof verwerkt.

Opleidingsduur

De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten en loopt van begin oktober 2020  tot eind juni 2021.

Lesdagen: 

  • Wordt de komende weken aangevuld.

Wie slaagt voor 20 studiepunten behaalt een postgraduaat met getuigschrift. Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je een bijscholingsattest.

Doelgroep

Bachelors in de verpleegkunde, bachelors in de vroedkunde of andere bachelors en masters in het brede domein van de gezondheidszorg. Wie een ander diploma heeft kan toegelaten worden na een intakegesprek.

Programma

De opleiding omvat theoretisch onderwijs en klinisch onderwijs (stage).

Inhoud

Relationele en communicatieve vaardigheden (4 stpn)
Fysiologische & pathologische menopauze (4 stpn)
Behandelmethoden & leefstijl (5 stpn)
Het menopauzeconsult (4 stpn)
Beroepspraktijk (3 stpn)

Prijs

Voor het volledige postgraduaat betaal je 1.850 euro.
De opleiding is erkend in het kader van betaald educatief verlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille.

 
 
 
 
Deel dit via

Start op donderdag 15 oktober 2020 om 9u.

 
€ 1.850