• meeting.png

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie - Module 1 en 2

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie - Module 1 en 2 aan VIVES Zuid

De geestelijke gezondheidszorg blijft volop in beweging, met een sterke impact op het verpleegkundig werk. Zorgvernieuwing is een toverwoord en verschillende diensten versmelten zich tot eenheden of andere vormen van samenwerking. Dit heeft invloed op de posities die door verpleegkundigen worden ingenomen. Op het werkterrein worden we beïnvloed door een kanteling van aanbod gerichte, voornamelijk intramurale zorg naar een vraaggerichte zorg die zich ook steeds meer extramuraal situeert.

Dit gegeven, in combinatie met beroepsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zorgt voor nieuwe uitdagingen! Om aan dit alles te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat de gespecialiseerde verpleegkundige goed in contact staat met de eigen persoon en op een actieve, systematische manier toewerkt naar het uitbouwen en verstevigen van de therapeutische relatie met de zorgvrager.

Centraal in de benadering is het geloof van de zelfhelende krachten van de zorgvrager en het belang van de helpende grondhoudingen bij de hulpverlener. Psychiatrische begeleiding wordt gezien als een continu proces, waarbij vertrokken wordt vanuit zowel de mogelijkheden in de eigen persoon als hulpverlener, al vanuit de krachten van de zorgvrager en/of zijn netwerk.

Doelgroep

Verpleegkundigen en gezondheidswerkers die werkzaam zijn in de GGZ.

Didactische aanpak
Er wordt gekozen voor een actiegerichte en ervaringsgerichte methodiek. Er wordt bij verschillende vormingsdagen actief gewerkt met het materiaal dat door de deelnemers zelf wordt ingebracht. De deelnemers worden van bij de start uitgedaagd hun rol in de groep volwaardig op te nemen. De groep fungeert als discussie- en experimenteerruimte waarin leerinhouden hun plaats krijgen.

Deelnemers worden ook uitgedaagd om vakliteratuur door te nemen, om op die manier voeling te houden met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in het vakgebied van de GGZ. Ook staat het continu in vraag stellen van de eigen visie en werkmethode centraal in de opleiding. Hierbij worden er reflectie- en literatuuropdrachten gegeven, ter voorbereiding en ter verdieping van bepaalde leerinhouden. In die zin wordt er steeds een terugkoppeling gemaakt naar het eigen werkveld.

Inhoud

In module 1 en module 2 van het postgraduaat GGZ en psychiatrie aandacht gegeven aan de eigen persoon, de relatie en het verpleegkundig proces. Het is de bedoeling dat in module 1 de ‘interpersoonlijke therapeutische vaardigheden’ aangescherpt en verdiept worden. In module 2 staan we stil bij ‘het systematisch vorm geven aan de hulpverleningsrelatie en aan  het verpleegkundig handelen’.

Praktische informatie

DATA voor 2017-2018

De lessen vinden plaats van 9.00 u. tot 17 u.

Module 1 op dinsdagen:
Reeks 1: 12/09, 19/09 en 03/10/2017
Reeks 2: 09/01, 16/01 en 30/01/2018
Reeks 3: 17/04, 24/04 en 08/05/2018

Module 2 op vrijdagen: Ivan Adriaen
Reeks 1: 20/10, 27/10 en 10/11/2017
Reeks 2: 23/02, 02/03 en 09/03/2018
Reeks 3: 18/05, 25/05 en 01/06/2018

Vernieuwde module 3 start in januari 2018. (meer info volgt helemaal onderaan)

KOSTPRIJS

Prijs module 1 en 2 (6 dagen): € 480  (inclusief cursusmateriaal en koffie) 

Inschrijven

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Getuigschrift

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

MEER INFORMATIE

Peter Burggraeve - campuscoördinator navorming Roeselare
tel. 051 23 23 30 - [email protected]

Heidi Vanden Eeckhoute - studiegebiedcoördinator navorming
[email protected]

Deel dit via

De laatste nieuwtjes over postgraduaat geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie - module 1 en 2