• insulin-injection.jpg

Postgraduaat diabeteseducator

Postgraduaat diabeteseducator aan VIVES Noord

Het aantal mensen die de diagnose “diabetes” krijgen neemt nog altijd toe. Deze aandoening impliceert een aantal ingrijpende wijzigingen in het leven van deze groep. Om hen met deze veranderingen te leren omgaan, is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Om dit in goede banen te leiden speelt een diabeteseducator een heel belangrijke rol.

Ben jij verpleegkundige, diëtist of podoloog en lijkt een patiëntgerichte benadering binnen de diabetesproblematiek in een multidisciplinaire setting iets voor jou? Dan is deze opleiding voor jou de oplossing! Op basis van het behaalde getuigschrift kunnen verpleegkundigen tevens de bijzondere beroepsbekwaamheid van “verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie” bekomen.

De postgraduaatsopleiding diabeteseducator wordt aangeboden in dagonderwijs, waarbij de lessen gepland worden tussen 8.30u. en 17.00u. De lesdagen vinden telkens plaats op maandag en dinsdag, met uitzondering van de schoolvakanties, en zijn gespreid gepland over de maanden september 2017 tot en met mei 2018. De lessen gaan door tussen 8.30u en 17.00u.

Doelgroep

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde of podologie en kinisisten die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met diabetes.

Data

De lesdagen zijn als volgt gepland:

 • 25, 26 september 2017
 • 9, 10 oktober 2017
 • 13, 14 november 2017
 • 4, 5 december 2017
 • 5, 6, 19 en 20 februari 2018
 • 12, 13, 26 en 27 maart 2018
 • 7,8 en 29 mei 2018 (casuïstiek)
 • bij te wonen studiedag 24 april 2018

Studieduur en traject

De postgraduaatsopleiding bestaat uit 20 studiepunten.  Deze worden verdeeld over 5 opleidingsonderdelen:

 • biomedische wetenschappen (5 SP)
 • verpleegkundige en psychosociale wetenschappen (5 SP)
 • voeding bij diabetes (3 SP)
 • educatie (3 SP)
 • klinisch onderwijs (4 SP)

De theorie wordt aangeboden onder de vorm van contactonderwijs. Het klinisch onderwijs omvat minimum 40 uren stage, die gespreid moeten worden over de volgende settings:

 • algemene raadpleging diabetologie/endocrinologie
 • verpleegeenheid diabetologie/endocrinologie
 • dieetconsultatie
 • multidisciplinaire voetkliniek
 • thuisverpleging
 • pediatrie
 • Zwangerschapsbegeleiding

Je mag je stages plannen vanaf 11 oktober 2017. Deze moeten afgewerkt zijn 16 april 2018.

Trajectmogelijkheden

De opleiding loopt over één academiejaar.  Indien je dit wenst, kan je een individueel programma opstellen in overleg met de coördinator en de studie- en trajectbegeleider.

Onderwijskundige aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk.  Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld.

De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt.  Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Bijna alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de diabetesepatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of  algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

De lesinhouden worden getoetst aan de hand van een schriftelijk en een mondeling panelexamen dat doorgaat op dinsdag 29 mei 2018.

Prijs

€ 900,00 (inclusief koffie en digitaal cursusmateriaal)

Deel dit via

van maandag 25 september 2017 tot dinsdag 29 mei 2018

€ 900,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Michiel Nemegeermail mij