• pijn.png

Referentieverpleegkundige pijn

Referentieverpleegkundige pijn aan VIVES Noord

Pijn is een vaak voorkomend fenomeen, dit zowel in een acute als een chronische vorm, alsook in verschillende settings (ziekenhuis, residentiële zorg, thuiszorg). Die pijn kan een enorme impact hebben op het leven en de levenskwaliteit van de patiënt. Bijgevolg is de behandeling van deze pijn van cruciaal belang.

Daarnaast speelt ook de humane benadering van de patiënt met pijn een zeer belangrijke rol. Om pijnpatiënten met hun pijn en de aanpak ervan te leren omgaan, is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. De centrale figuur binnen dit proces is de referentieverpleegkundige pijn.

Lijkt een patiëntgerichte benadering binnen de pijnproblematiek in een multidisciplinaire setting iets voor jou? Dan biedt deze opleiding jou de oplossing!

Doelgroep

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met pijn.

Certificering - Evaluatievorm

Je ontvangt na de opleiding een getuigschrift van permanente vorming.
(na afleggen van de toetsing op de laatste dag).

Data

De lesdagen zijn als volgt gepland:

  •  1 en 2 oktober 2018
  • 12 en 13 november 2018
  • 17 en 18 december 2018

De lesdagen zijn telkens gepland tussen 08.30 u. en 17.00 u.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 10 september 2018. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden.

Annulatie

Indien je NIET aanwezig kunt zijn gelieve per email te annuleren aan [email protected]. Annuleren gebeurt conform onze inschrijvings- en annulatievoorwaarden. De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

1 en 2 oktober 2018
12 en 13 november 2018
17 en 18 december 2018
De lessen vinden plaats van 8u30 tot 17u

€ 440,00 (incl. syllabus en koffie)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Peter Bouckhoutmail mij
Ontvang de brochure