• Palliatieve-zorg.jpg

Basisopleiding palliatieve zorg

Basisopleiding palliatieve zorg i.s.m. Netwerk Palliatieve zorg De Mantel aan VIVES Zuid

In België neemt de palliatieve zorgcultuur een duidelijk plaats in het zorgaanbod. Palliatieve zorg dient zich aan in de thuiszorg, de woon- en zorgcentra, de palliatieve eenheid, de algemene ziekenhuizen, diverse instellingen…

Meer en meer professionelen zijn er zich van bewust dat vorming rond palliatieve zorg noodzakelijk is en een meerwaarde heeft. Een degelijke palliatieve zorgcultuur kan pas aanwezig zijn als het multidisciplinaire team zich achter éénzelfde palliatieve visie schaart. Binnen deze context ontstond het samenwerkingsverband tussen het Netwerk Palliatieve zorg De Mantel en VIVES campus Roeselare. Opleiding en werkveld bieden  gezamenlijk een professioneel vormingspakket aan.

Het vormingsaanbod van het Netwerk Palliatief  zorg De Mantel en de VIVES Hogeschool dient niet ter vervanging van een Bachelor na bachelor of postgraduaatopleiding palliatieve zorg. Het is een aanbod dat ingaat op de vormingsbehoefte van de regio.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze 6 daagse opleiding:

 • het zorgconcept van PZ
 • de structuur van PZ
 • ethiek en PZ
 • communicatieve vaardigheden en PZ
 • symptoomcontrole binnen de PZ
 • pijn- en  pijnbehandeling binnen PZ
 • omgaan met relationele pijn
 • contextuele hulpverlening
 • medische beslissingen bij het levenseinde
 • comfortzorg

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot afgestudeerde verpleegkundigen, zowel bachelors als gediplomeerde verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten, kwaliteitscoördinatoren, verantwoordelijken palliatieve supportteams,… die zich verder wensen te verdiepen in palliatieve zorg.

Evaluatievorm

Als evaluatietool wordt een reflectie procesverslag verwacht.

Certificering

Getuigschrift permanente vorming

Omvang

6 lesdagen telkens op dinsdag van 9u tot 17u:

Basisopleiding palliatieve zorg: 2 cursussen: 1 in najaar 2019 en 1 in voorjaar 2020

Prijs

€ 600
Incl. koffiepauze/digitale syllabi

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag voor de KMO-portefeuille moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Inschrijven

Na je inschrijving krijg je een bevestiging. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website. De factuur zal kort na de start van de opleiding opgestuurd worden.

Praktisch

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.      
Deel dit via
Max. 20 deelnemers per sessie

Cursus 1: start op 03/09/2019 - volzet
Cursus 2: start op 14/01/2020 - volzet

€ 600,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij