• handen.png

Oudersensitief werken

Oudersensitief werken aan VIVES Noord

Cliëntgericht werken in de eigen context is een belangrijke theoretische en maatschappelijke ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat we als professional steeds meer en intenser betrokken worden in de thuis- en /of schoolomgeving. Hierin worden we geconfronteerd met ouders die bepaalde verwachtingen hebben voor hun kinderen.

Als een beperking, ontwikkelingsstoornis of chronische ziekte in de vroege kinderjaren of op volwassen leeftijd aanwezig is, dan kunnen ouders echter zoekend zijn naar hun rolinvulling. Voor zowel ouders als professionelen is het evenwicht vinden tussen expertise en ervaringsdeskundigheid, tussen zorgnood en ontwikkeling hierbij niet vanzelfsprekend.

In deze studiedag wordt informatie aangeboden over de mogelijke rolinvulling van ouders en professionals. Overleg, afstemming en samenwerking met ouders worden hierdoor gefaciliteerd en ook de grenzen van het ouderlijk en professioneel functioneren worden bewaakt. Dit maakt het mogelijk om naast de professionele expertise rond de problematiek van het kind met de beperking, ook de ouder te begeleiden in zijn relatie tot zijn kind.

De sprekers op deze studiedag brengen vanuit hun expertise in de psychologie, sociaal werk, loopbaanbegeleiding, orthopedagogie en ergotherapie inzicht en praktische handvaten bij het omgaan met ouders van een kind (ook het volwassen kind) met een beperking, ontwikkelingsstoornis of chronische ziekte. Het doel is spanningsvelden beter zichtbaar en bespreekbaar te maken om deze beter te vermijden, te verminderen of op een gezonde manier te tolereren.

Inhoud

 • Wie begrijpt die ouders?
  Mevr. Linda De Mey

Omgaan met de zorgen van ouders voor en over hun kind met een chronische aandoening vraagt expertise én sensitiviteit. In deze sessie worden vanuit theorie en getuigenissen onderliggende ‘natuurlijke’ processen en ‘onzichtbare’ inspanningen van het ‘anders’- of ‘+++’-ouder-zijn benoemd en zichtbaar gemaakt. We staan stil bij de gevoeligheden en de eigenheid van de ouder, maar ook bij de mogelijkheden én grenzen van de professionele respons. We reflecteren over privacy, kwaliteit van leven, gezinsparadigma’s en mildheid.

 • Het voorkomen en omgaan met conflicten: Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap.
  Dhr. Michel Rosius

Veel conflicten zijn te voorkomen. Enerzijds heeft de organisatie werk te verrichten naar het uitklaren van (eerste en vooral interne) standpunten tav een aantal thema’s en deze vervolgens tijdig te communiceren. Anderzijds dienen professionals te beseffen dat de experten-rol  niet meer automatisch de status autoriteit met zich mee brengt. Gezag en vertrouwen zijn te verwerven. Wanneer het tot een conflict komt bouw je dit samen op. De escalatietrap van Gläsl verschaft ons hier inzicht in.

 • Oudergericht werken in de praktijk. De betekenis van familie-gecentreerd werken.
  Mevr. Ank Eijkelkamp

In deze lezing wordt het begrip familie gecentreerd werken vanuit verschillende kanten belicht. We staan stil bij de belangrijkste kenmerken van familie gecentreerd werken, alsook de vaardigheden die we als hulpverlener nodig hebben om familie gecentreerd te werken.

Aan de hand van workshops kan dit inzicht verder uitgewerkt worden tot een praktijkgerichte leidraad in de aanpak binnen het eigen werkveld.

 • Wat willen ouders in het onderwijs? Samenwerkingsproblemen en handelingsverlegenheid.
  Linda De Mey

De omkadering van kinderen  met een chronische conditie in de schoolloopbaan bestaat, naast ouders met eventueel een persoonlijk assistent,  uit een uitgebreid team binnen en vaak ook van buiten de school. We zoeken a.d.h.v. praktijkvoorbeelden en onderbouwd vanuit recente onderzoeksresultaten naar competenties en kwaliteiten die dit samenspel met en het zoeken naar verbinding met alle betrokkenen kan bevorderen. Kennismaking met het GOL(D)D-concept komt hier ook aan bod.

 • Escalatietrap benaderd vanuit communicatie-axioma’s Watzlawick.
  Michel Rosius:

In de workshop gaan we in op de communicatie-axioma’s van Watzlawick om inzicht te krijgen in hoe communicatie werkt en linken dit met de escalatietrap van Gläsl. We passen deze inzichten toe op de casussen die deelnemers aanbrengen.  Daarnaast verkennen we de competentie “onderhandelen” die bestaat uit 7 deelcompetenties. Je kan jezelf hierop scoren en zien waar je ontwikkelpunten liggen.

 • Het gebruik van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bij ouders en andere familieleden.
  Ank Eijkelkamp

De COPM is een valide ergotherapeutisch meetinstrument om de zorgen en wensen m.b.t. het betekenisvol handelen van personen uit de sociale omgeving van het kind in kaart te brengen. Hiervoor zijn goede interviewtechnieken belangrijk. In deze workshop oefenen we op het gebruik van de COPM binnen de praktijk.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor professionelen uit de medische en paramedische sector, het onderwijs en sociaal-agogisch werk.

Certificering

Attest van deelname

Data

Donderdag 9 november 2017

Prijs

95 euro (incl. BTW)

Sprekers

Mevr. Linda De Mey is projectverantwoordelijke ‘Ademruimte in de OuderRuimte’. Zij is naast orthopedagoge en voormalig leerkracht buitengewoon onderwijs en ION, coach en counselor voor ouders van kinderen met een chronische conditie en eveneens een ervaringsdeskundige ouder.

Dhr. Michel Rosius is systeemtherapeut en momenteel VOCA-trainer en adviseur in de Social Profit. Hij is ook 8 jaar directeur van vzw St-Augustinus voor bijzondere jeugdzorg geweest. Hij bouwt mee aan goede communicatie en partnerschap met ouders van een kind met een handicap, ook als er spanning en weerstand is.

Mevr. Ank Eijkelkamp is ergotherapeut, docent en onderzoeker aan de opleiding ergotherapie van de Arteveldehogeschool. Haar expertise ligt vooral op het gebied van occupation-focused werken met (jonge) kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen. Zij doet onderzoek naar familie gecentreerd werken vanuit het perspectief van professionals en primaire verzorgers van een kind met een meervoudige beperking.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 20 september 2017 online. Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging  en een factuur per post toegestuurd. Annulatie: Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]
Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Donderdag 9 november 2017

€ 95
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Heidi Descheemaeckermail mij