• kind.jpg

Ook rekenzwakke kinderen komen in het secundair onderwijs terecht …

Ook rekenzwakke kinderen komen in het secundair onderwijs terecht … aan VIVES Noord

Gelukkig kunnen we de rekenbegeleiding meestal afbouwen voor het kind het einde van de lagere school bereikt. Maar jaarlijks moeten we ook enkele kinderen over de brug tussen rekenen en wiskunde gidsen. En zelfs verder begeleiden in die eerste maanden of jaren van het secundair. Onvermijdelijk poppen er hierbij veel vragen op. Welke therapeutische ondersteuning kunnen we hierbij bieden?

Het begint al in die laatste trimesters van de basisschool. Waar leggen we onze therapeutische accenten, wat kunnen we dispenseren, waar moeten we compenseren en welke thema’s moeten we met al onze kracht inzichtelijk doorwerken? En ook nog… welke hulpkaarten werken voor dit kind écht, mag of moet het technisch rekenen met een zakrekenmachine en misschien nog het allerbelangrijkste … hoe voelt het kind zich hier allemaal bij?

In de grote vakantie tussen lager en secundair werk ik met de kinderen graag enkele specifieke, inhoudelijke thema’s door. Veel hangt af van de richting die zij na het lager zullen volgen, wordt het de meer cognitief gerichte A-stroom of de praktische B-stroom?

En dan is er het eerste, soms zelfs het tweede jaar van het secundair. Eén van de moeilijkste aspecten is het bewaken van de smalle grens tussen therapeutische ondersteuning en bijles. Het onderscheid tussen beiden heeft te maken met de aard van onze begeleiding. Als we onze kennis van de specifieke ontwikkelingsmoeilijkheden van het kind op rekengebied moeten inzetten, zijn we nog therapeutisch bezig. Zodra we de wiskunde ‘gewoon’ uitleggen via verlengde instructie of hernemingen van de oefensituatie, zitten we in de zone van bijles. In deze laatste kan een leerkracht vaak efficiëntere hulp bieden. Natuurlijk is ook dit geen wit/zwart verhaal.

In de studiedag bekijken we dit volledige traject. De keuzes op het einde van de basisschool, de voorbereiding voor de start van het secundair en de begeleiding in het eerste en met een kleine uitbreiding tweede secundair. Daar waar we wiskundige inhouden bespreken zal dit steeds gebeuren vanuit de link met ernstige rekenproblematieken en onze therapeutische basisvaardigheden

Doelgroep

Logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, pedagogen, onderwijsmensen en allen die met kinderen/jongeren met leermoeilijkheden werken.

Certificering

Attest van deelname

Data

Eenmalige sessie op 8 februari 2019 van 9u00 tot 16u00.

Ontvangst vanaf 8u15 met koffie en ontbijtkoek, start studiedag om 9u00 uur.
Kom tijdig in functie van het vinden van een eventuele parkeerplaats.

Prijs

€ 90,00 (inclusief syllabus, koffie en/of frisdrank en warme maaltijd)
Studenten VIVES:
€ 45,00 (na inschrijven kopie studentenkaart mailen naar [email protected])

Docent

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Zij schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de rekenwereld tot 20, 100 en 1000 en het praktijkboek metend rekenen. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand. Recent heeft ze zich ook verdiept in de begeleiding van jongeren met rekenproblemen in de hogere klassen: leerjaar 6 en eerste jaren van het secundair onderwijs.

Inschrijven

Inschrijven kan tot  25 januari 2019.
Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging en een factuur per post toegestuurd. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs.

VIVES-studenten
Een VIVES student dient zich online in te schrijven via www.vives.be/bijscholen en moet op hetzelfde moment afzonderlijk een kopie van z’n studentenkaart doormailen naar [email protected]

Annulatie
Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]. Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor de navorming af te gelasten indien onvoldoende interesse. Deelnemers die reeds ingeschreven zijn, worden verwittigd via mail en krijgen gestorte gelden terug. De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

Deel dit via

Vrijdag 8 februari van 9u tot 16u.

€ 90,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Rudy Vandevoordemail mij