• verpleeggesprek.png

Medisch Frans

Medisch Frans

Om een patiënt te helpen, begin je vaak met een gesprek. Je wil immers zo veel mogelijk van hem te weten komen om de juiste diagnose te stellen en hem de gepaste zorg te kunnen verlenen. Maar wat als de patiënt Frans spreekt? Slaag je er dan nog in de patiënt te laten voelen dat hij in zorgende handen is? Deze opleiding brengt je de nodige communicatieve vaardigheden bij in het Frans.

Zorgverleners hebben door wisselende uurroosters vaak nood aan een flexibele opleidingsformule. Binnen deze opleiding hanteren we een uniek en innovatief concept dat gebaseerd is op een optimale combinatie van contactonderwijs en e-learning. Hierdoor leer je sneller én meer in eenzelfde tijdspanne.

Contactonderwijs

Tijdens de acht contactmomenten breng je de nieuw verworven kennis in de praktijk via rollenspelen en oefenfiches. De momenten worden telkens gewijd aan verschillende communicatieve situaties die in de medische praktijk vaak voorkopen (vb. patiënten opvangen na een slechtnieuwsgesprek).

Elektronisch leerplatform

Via het gebruiksvriendelijke e-platform studeer je op eigen tempo en op het tijdstip dat voor jou het beste past. De oefeningen zijn gevarieerd, interactief en voorzien van fout specifieke feedback. De oefeningen en de inhoud zijn volledig gebaseerd op authentiek materiaal uit de dagelijkse praktijk.

Getuigschrift

Na het succesvol beëindigen van de opleiding (slagen voor de elektronische eindtest en minstens zes van de acht sessies bijwonen) ontvang je een getuigschrift uitgereikt door KU Leuven en Vives.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen, zorgverleners en secretariaatsmedewerkers.
Een minimumniveau Frans (niveau A2 volgens het Europees Referentiekader) is vereist.

Docenten

Moedertaalsprekers Frans

Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen BLCC (Business Language and Communication Centre), studiegebied verpleegkunde en vroedkunde Vives en Postuniversitair Centrum.
Het studiemateriaal werd ontwikkeld samen met az groeninge; artsen en verpleegkundigen gaven feedback bij de ontwikkeling van de inhoud van deze opleiding.    

Praktisch
Deelnemers aan het woord
Deel dit via