• Verpleegkunde Bed

Levensreddend handelen bij kinderen

Levensreddend handelen bij kinderen aan VIVES Zuid

Door een Ministerieel Besluit van 26 februari 2009 moeten alle onthaalouders en personeel in opvangvoorzieningen een cursus reanimatie volgen van minimaal 3 uur. Tijdens deze opleiding wordt, naast een stuk theorie, ruim de tijd genomen om praktijksimulaties uit te voeren op reanimatiepoppen volgens leeftijd.

Programma

Theorie (ondersteund met een power point presentatie) wordt gekoppeld aan de praktijk. Het theoretische deel omvat:

 • Herkennen van de typische levensgevaren.
 • De basisprincipes van de eerste hulp.
 • Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen wat betreft het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie.
 • Hoe handelen bij koortsstuipen – intoxicatie – brandwonden.
 • Info i.v.m. wiegendood.

Het praktische deel bestaat uit:

 • Inoefenen van de reanimatie van alle leeftijdsgroepen in de kinderopvang.
 • Inoefenen van het handelen bij verstikking bij baby en kind.

De lessen worden gegeven door dhr. Rik Vanmaele. Hij is verpleegkundige van opleiding en beschikt over de nodige praktijkervaring en actuele kennis van reanimatie bij baby’s – kinderen en dit volgens de actueel geldende ERC-richtlijnen. Hij is tevens in het bezit van het APLS diploma (Advanced Pediatric Life Support). Een attest van deelname (Kind en Gezin) wordt afgegeven op het einde van de opleiding.

De doelgroep bestaat uit personeel van kinderopvangcentra, scholen, speelpleinwerking,…

Vast aanbod

Eenmalige sessies met keuze tussen meerdere data, telkens op zaterdag van 9u tot 12u. in VIVES campus Roeselare.
Prijs: € 35 per persoon (maximum 15 deelnemers)

Op aanvraag

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding exclusief binnen jouw bedrijf of organisatie te laten doorgaan. Data en uren zijn dan af te spreken met de lesgever.
Prijs: Een offerte kan bekomen worden op aanvraag.

Deel dit via
max. 12 deelnemers/sessie

Telkens van 09u00 tot 12u00 (Zaterdag)

Data 2019

 • 25 mei
 • 22 juni
 • 14 september
 • 05 oktober
 • 23 november
 • 21december
€ 35,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij