• brug.png

Themanamiddagen geestelijke gezondheidszorg

Themanamiddagen geestelijke gezondheidszorg aan VIVES Zuid

Themanamiddagen voor verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers die zich verder willen verdiepen in actuele thema’s met een impact op het werken binnen de GGZ.

Doelgroep

Deze themanamiddagen richten zich tot verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers actief binnen de geestelijke gezondheidszorg. De vorming komt tevens in aanmerking voor verplichte bijscholing in het kader van het behouden van de bijzondere beroepstitel en/of beroepsbekwaamheid.

Inhoud

 • Thema 1: maandag 29/01/2018 van 14u00 tot 17u00
  Ervaringswerker en verpleegkundige: samen voor de spiegel
  Bart Debyser, Joeri Vandewalle, Inge Maes, Caroline Vanholme, Kathleen Decaluwé
  Doel van deze namiddag is om in een GGZ-landschap waar ervaringswerkers meer en meer hun intrede in doen, samen na te denken over de eigenheid, specificiteit en complementariteit van beide functies/rollen en wat beide groepen voor mekaar kunnen betekenen.
   
 • Thema 2: dinsdag 27/02/2018 van 14u00 tot 17u00
  HERSTEL IN EEN MUISKLIK - Reflecties rond communicatie en patiëntendossier
  Zelfregie werkt empowered: wat is onze rol als verpleegkundige als de patiënt beslist?         
  Tijdens deze permanente vorming gaan Pieter Declercq (werkzaam in psychiatrisch ziekenhuis Beernem) en Thomas Dhondt (werkzaam in psychiatrisch ziekenhuis Pittem), samen met enkele ervaringsdeskundigen, verder in op het thema ‘herstel en herstelondersteunende zorg.’   Hoe positioneert de verpleegkundige zich in tijden van herstel. Hoe kunnen handelingen van de verpleegkundigen ingezet worden binnen het herstelproces van de hulpvrager. Hoe kan de zorgvrager nog actiever betrokken worden in zijn eigen behandelplan? Hoe werk je met de zorgvrager en zijn dossier? Hoe stel je je op? Hoe communiceren we over of met de zorgvrager? Hoe verhouden we ons als psychiatrisch verpleegkundige tegenover die voortschrijdende participatie?         
  We trachten tijdens deze vorming een open dialoog te creëren van verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Het is de bedoeling dat via het delen van concrete ervaringen en initiatieven, de deelnemers zich kunnen laten raken en inspiratie opdoen om mee te nemen op de eigen werkvloer.
   
 • Thema 3: dinsdag 24/04/2018 van 14u00 tot 17u00
  Mag of moet het iets meer zijn? Kansen en mogelijkheden in onze rol als verpleegkundige in contact met de familie?
  Stilstaan bij de verandering in de positie van de familie in de zorg. Hoe kunnen we als verpleegkundige omgaan met de familie om een zo optimaal mogelijke triade in de zorg te bekomen? Wat is goede ‘familieparticipatie’? Samenwerken met ‘naasten’ bij inbreng in de behandelbespreking?

Praktische informatie

Data
Thema 1: maandag 29 januari 2018
Thema 2: dinsdag 27 februari 2018
Thema 3: dinsdag 24 april 2018

Kostprijs

€ 40 per thema-namiddag (incl. syllabus en koffie)
Wie voor de 3 namiddagen inschrijft betaald € 100.

Ervaringswerkers (niet verbonden aan een zorginstelling) betalen slechts 10 euro per thema en 25 euro voor de 3 thema’s.

Inschrijven

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Attest - Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest. Annulering - Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Thema 1: ma 29/01/2018
Thema 2: di 27/02/2018
Thema 3: di 24/04/2018

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij