• brug.png

Themanamiddagen geestelijke gezondheidszorg

Themanamiddagen geestelijke gezondheidszorg aan VIVES Zuid

Deze themanamiddag richt zich tot verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers actief binnen de geestelijke gezondheidszorg. De vorming komt tevens in aanmerking voor verplichte bijscholing in het kader van het behouden van de bijzondere beroepstitel en/of beroepsbekwaamheid.

Inhoud

Open Dialogue – verbinding maken, vanaf de crisis 

Open Dialogue is een krachtige methodiek die ontwikkeld werd door de Finse psycholoog en psychotherapeut Jaakko Seikkula en zijn collega’s, gebaseerd op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek en met sterke navolging in andere Europese regio's.

Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen wordt georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd en toekomst worden gewonnen.

In de verschillende regio’s waar Open Dialogue al in de praktijk werd ontwikkeld, richtte men zich aanvankelijk vooral op mensen met een psychotische kwetsbaarheid, samen met hun naastbetrokkenen en ruimere netwerk. Deze aanpak wordt daar intussen ook vertaald naar andere ggz-problemen: steeds vanaf de crisis – zonder aarzeling of uitstel – en met oog op een verdere flexibele, duurzame ondersteuning.

In deze workshop getuigt Dag Van Wetter over de huidige praktijkervaringen en verdieping rond Open Dialogue in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze bijzondere Open Dialogue aanpak verloopt volgens een aantal cruciale kernprincipes, die de betrokken hulpverleners ook zelf willen leren in de vingers krijgen, vertaald naar de eigen regionale context en samenwerking. Over deze kernprincipes, praktijkervaringen, verdere plannen en uitdagingen, wil Dag Van Wetter graag de deelnemers van deze workshop mee laten reflecteren.

Dag Van Wetter is van opleiding psychiatrisch verpleegkundige en master medisch-sociale wetenschappen. Hij is stafmedewerker patiëntenzorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus van Beernem, waar hij met velen samenwerkt rond de omslag naar herstelondersteunende zorg en zorgnetwerken.

Samen met gedreven collega’s en compagnons in de regio Noord-West-Vlaanderen werd ook een Zorgcircuit Psychose opgezet – een samenwerking van verschillende voorzieningen, diensten en andere partners die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Met de andere gezamenlijke initiatieven van het Zorgcircuit Psychose (MVIP, De Stem, InfoP, vorming, …) wil men zich telkens flexibel  blijven afstemmen, op maat van de persoon zelf en zijn/haar eigen netwerk. Op diezelfde manier engageert men zich samen ook verder rond vernieuwende praktijken die elders al het verschil blijken te maken – zoals Open Dialogue.

www.verbindendsprekenmetpsychose.com 

Data

Dinsdag 18 februari 2020

Kostprijs

€ 45 (incl. syllabus en koffie)

Ervaringswerkers (niet verbonden aan een zorginstelling) betalen slechts € 10.

Vives studenten betalen € 15
Gelieve dit te vermelden bij de inschrijving. 

Inschrijven

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Attest - Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest. Annulering - Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Dinsdag 18/02/2020
van 14u tot 17u.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij