• brug.png

Themanamiddagen geestelijke gezondheidszorg

Themanamiddagen geestelijke gezondheidszorg aan VIVES Zuid

Deze themanamiddagen richten zich tot verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers actief binnen de geestelijke gezondheidszorg. De vorming komt tevens in aanmerking voor verplichte bijscholing in het kader van het behouden van de bijzondere beroepstitel en/of beroepsbekwaamheid.

Inhoud

 • Thema 1: Dinsdag 13/11/18 van 14u00 tot 17u00 - max. 30 personen (VOLZET)
                    Dinsdag 15/01/19 van 14u00 tot 17u00 - max. 30 personen => verplaatst naar 26/2 in de voormiddag (9-12u)

  Gevangen in de vrijheid - Minimale regels, maximale verantwoordelijkheid?
  Tijdens deze permanente vorming delen Geert Capoen (werkzaam in psychiatrisch ziekenhuis H.Hart in Ieper) en Thomas Dhondt (werkzaam in psychiatrisch ziekenhuis in Pittem) hun knowhow rond deze materie en hun ervaringen op de werkvloer in rechtstreeks contact met de zorgvragers.
  Het is een moment om rond dit thema te reflecteren in wat er speelt in jouw organisatie, in jouw team en met jezelf in contact met de zorgvrager.
   

 • Thema 2: Dinsdag 26/02/19 van 14u00 tot 17u00 
  De rol van de zorgverlener in de directe zorg vanuit perspectief van de (GGZ)-patiënt: een spiegelgesprek

  Deze studienamiddag richt zich op een brede groep van zorgverleners/ hulpverleners die in open dialoog willen gaan met hun zorgontvangers (patiënten/ cliënten) om zo te leren over wat de zorg nog waardevoller kan maken. Maar ook de omgekeerde beweging willen we maken op deze studienamiddag, zodat zorgontvangers leren over zorgverleners.

  Binnen een veilig kader willen we de tussenruimte tussen zorgverlener en zorgontvanger actief gaan verkennen via diverse ervaringsgerichte oefeningen.

  De deelnemers aan deze studienamiddag zullen uitgenodigd worden om heel onbevangen te kijken naar de patiëntervaring van de mensen aan wie ze zorg verlenen, niet door er van op afstand over te reflecteren, maar juist door zich te laten raken door de verhalen  die deze patientervaringen steeds weer aar voor brengen. De studienamiddag beoogt de deelnemers een “klantsafari” te laten doormaken, waarin ze oog in oog komen te staan met wat klanten (patiënten) ervaren tijdens hun zorgtraject. Het materiaal dat door de deelnemers wordt aangebracht fungeert als een spiegel om bewustere keuzes te maken waar in de zorg wel of niet op ingezet wordt.

  De gastdocent:

  Tom Vandooren is gedelegeerd bestuurder van Quest-it en docent aan de Arteveldehogeschool. Hij bouwde ervaring op in onder meer Bijzondere Jeugdzorg, de opvang van kandidaat-vluchtelingen, het buurtwerk en het Algemeen Welzijnswerk. Hij is gepassioneerd door mensen die met, maar vooral voor andere mensen werken; hij is auteur van het boek: Te mooi om (niet) waar te zijn: Klantgericht organisatieontwerp in social profit

 • Thema 3: Dinsdag 7/05/2019 van 14u00 tot 17u00 
  Open Dialogue – verbinding maken, vanaf de crisis 

  Open Dialogue is een krachtige methodiek die ontwikkeld werd door de Finse psycholoog en psychotherapeut Jaakko Seikkula en zijn collega’s, gebaseerd op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek en met sterke navolging in andere Europese regio's.

  Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen wordt georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd en toekomst worden gewonnen.

  In de verschillende regio’s waar Open Dialogue al in de praktijk werd ontwikkeld, richtte men zich aanvankelijk vooral op mensen met een psychotische kwetsbaarheid, samen met hun naastbetrokkenen en ruimere netwerk. Deze aanpak wordt daar intussen ook vertaald naar andere ggz-problemen: steeds vanaf de crisis – zonder aarzeling of uitstel – en met oog op een verdere flexibele, duurzame ondersteuning.

  In deze workshop getuigt Dag Van Wetter over de huidige praktijkervaringen en verdieping rond Open Dialogue in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze bijzondere Open Dialogue aanpak verloopt volgens een aantal cruciale kernprincipes, die de betrokken hulpverleners ook zelf willen leren in de vingers krijgen, vertaald naar de eigen regionale context en samenwerking. Over deze kernprincipes, praktijkervaringen, verdere plannen en uitdagingen, wil Dag Van Wetter graag de deelnemers van deze workshop mee laten reflecteren.

  Dag Van Wetter is van opleiding psychiatrisch verpleegkundige en master medisch-sociale wetenschappen. Hij is stafmedewerker patiëntenzorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus van Beernem, waar hij met velen samenwerkt rond de omslag naar herstelondersteunende zorg en zorgnetwerken.

  Samen met gedreven collega’s en compagnons in de regio Noord-West-Vlaanderen werd ook een Zorgcircuit Psychose opgezet – een samenwerking van verschillende voorzieningen, diensten en andere partners die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Met de andere gezamenlijke initiatieven van het Zorgcircuit Psychose (MVIP, De Stem, InfoP, vorming, …) wil men zich telkens flexibel  blijven afstemmen, op maat van de persoon zelf en zijn/haar eigen netwerk. Op diezelfde manier engageert men zich samen ook verder rond vernieuwende praktijken die elders al het verschil blijken te maken – zoals Open Dialogue.

  www.verbindendsprekenmetpsychose.com 

 • Het project open dialogue werd bekroond met de open mind award 2019:  http://www.pzonzelievevrouw.be/open-minds-award-voor-mis-verstand-en-ope...

Praktische informatie

Data
Thema 1: Dinsdag 13 november 2018 (max. 30 personen) 
                  Dinsdag 15 januari 2019 => verplaatst naar 26/2 in de voormiddag (9-12u)
Thema 2: Dinsdag 26 februari 2019
Thema 3: Dinsdag 7 mei 2019

Kostprijs

€ 45 per thema-namiddag (incl. syllabus en koffie)
Wie voor de 3 namiddagen inschrijft betaalt € 100.

Ervaringswerkers (niet verbonden aan een zorginstelling) betalen slechts 10 euro per thema en 25 euro voor de 3 thema’s.

Vives studenten betalen € 15 per thema. Gelieve dit te vermelden bij de inschrijving. 

Inschrijven

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Attest - Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest. Annulering - Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Thema 2: di 26/02/2019
Thema 3: di 07/05/2019

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij