• EHBO

EHBO - bedrijfsopleiding

EHBO - bedrijfsopleiding

Voldoet aan Artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 (BS 28 december 2010) betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden

Op aanvraag exclusief voor bedrijven/scholen

Opleiding van 15 uur gevolgd door een examen. Hierin komen de drie doelstellingen aan bod:
1.     Basisprincipes eerste hulp
2.     Ondersteunen van de vitale functies volgens de ERC 2015 richtlijnen
3.     Eerste hulp bij andere aandoeningen

Op de campus Brugge van de hogeschool

€ 1.980 tot 12 deelnemers + € 160 voor bijkomende deelnemers tot een groepsgrootte van maximum 15 deelnemers

Binnen uw bedrijf

€ 1.980 tot 12 deelnemers + bijkomend € 160 voor bijkomende deelnemers tot een groepsgrootte van maximum 15 deelnemers + bijkomende verplaatsingsonkosten voor de lesgever(s)

(Exclusief BTW)

Conform de wetgeving worden ook jaarlijks 4 uur bijscholing aangeboden die noodzakelijk zijn om het attest te kunnen behouden. Deze wordt georganiseerd in onderling overleg. 

Deel dit via