• dyslexie.png

Dyslexie en moderne vreemde talen: hoe omgaan met dyslectische cliënten die moeite hebben met Engels?

Dyslexie en moderne vreemde talen: hoe omgaan met dyslectische cliënten die moeite hebben met Enges? aan VIVES Zuid

Het leren van moderne vreemde talen op de lagere en de middelbare school is meestal een grote uitdaging voor dyslectische leerlingen. Elke nieuwe taal heeft nieuwe fonemen, nieuwe grafemen en nieuwe koppelingen. Daardoor vormen deze talen vaak een struikelblok voor onze dyslectische cliënten.

In deze bijscholing gaan we daarom eerst uitgebreid in op het theoretisch kader rond dyslexie in vreemde talen, met name Engels. Daarna maken we de vertaalslag naar de praktijk. Daarbij worden praktische tips aangereikt en oefeningen uitgewerkt, samen met de cursisten. We schetsen op deze manier hoe een therapeut een gefundeerde en systematische opgebouwde begeleiding kan uitwerken. De cursus is praktijkgericht en van de cursist wordt actieve participatie verwacht. Ook andere disciplines (zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, psychologen, (ortho)pedagogen) kunnen hun kennis via deze dag actualiseren.

Docent

Liesbeth Van den Eynden is logopediste en docente aan de opleiding Logopedie en Audiologie aan Thomas More Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in leerstoornissen, en heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het praktijkveld.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor therapeuten, maar ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, psychologen, maatschappelijk werkers ... andere geïnteresseerden in dit onderwerp, kunnen hun kennis uitbreiden en zijn welkom.

Certificering

Attest van deelname

Praktische informatie

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Op deze navorming staat een limiet aantal deelnemers, tijdig inschrijven is van belang, uiterste inschrijfdatum: 8 maart 2018. De organisatie behoudt zich het recht voor de  navorming af te gelasten indien onvoldoende interesse. Deelnemers die reeds ingeschreven zijn, worden verwittigd via mail en krijgen gestorte gelden terug. De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of  andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

Als je niet aanwezig kan zijn, kan je enkel via email annuleren: [email protected].

Studenten VIVES betalen 45 euro - kopie studentenkaart doormailen naar [email protected]

Een VIVES-student dient zich online in te schrijven via www.vives.be/bijscholen en moet op hetzelfde moment afzonderlijk een kopie van z’n studentenkaart doormailen naar [email protected]

ONTVANGST OP DE CAMPUS VANAF 08.15 UUR. Kom tijdig voor je parkeerplaats!

Deel dit via

Donderdag 29/03/2018 - 9u00 tot 16u30

€ 90 (inclusief syllabus, koffie en lunch)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Heidi Descheemaecker+32 50 30 51 93
mail mij