• kids.png

Diagnostiek en vervolgtraject van kinderen met (vermoedelijke) problemen in de auditieve verwerking

Diagnostiek en vervolgtraject van kinderen met (vermoedelijke) problemen in de auditieve verwerking aan VIVES Noord

Een studiedag rond diagnostiek en behandeling van kinderen met (vermoedelijke) problemen in de auditieve verwerking. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, bestaan ze echt?

Kinderen met (vermoedelijke) problemen in de auditieve verwerking (AVP) kunnen moeilijkheden ondervinden met verstaan in achtergrondlawaai ondanks een normaal perifeer gehoor. Veelal is het niet duidelijk of deze problemen veroorzaakt worden door een sensorische of een cognitieve stoornis, of een combinatie van beide. Voor logopedisten en audiologen is het vervolgens onduidelijk welke karakteristieken kinderen met luisterproblemen typeren en of auditieve verwerkingsproblemen (AVP) onderscheiden kunnen worden van andere ontwikkelingsstoornissen.

Deze studiedag gaat in op de huidige stand van zaken uit de internationale literatuur, alsook rondom klinisch redeneren bij vermoedelijke problemen in de auditieve verwerking. Daarnaast wordt er ingegaan op het Dutch Position Statement dat in Nederland ontwikkeld is inzake kinderen met luisterproblemen en is er ook aandacht voor de behandeling van deze kinderen.

De studiedag is bedoeld voor logopedisten en audiologen die graag meer willen weten over de diagnostiek en behandeling van kinderen met (vermoedelijke) problemen in de auditieve verwerking vanuit een internationaal perspectief.

Certificering

Attest van deelname

Data

Vrijdag 25 mei 2018 van 08u30 tot 12u45

Prijs

€ 50 (inclusief syllabus en koffie)
€ 30 voor VIVES studenten  (mits doorsturen kopie studentenkaart naar [email protected]

Docenten

Ellen de Wit is logopedist en logopediewetenschapper. Zij is docent bij de opleiding Logopedie en promovenda binnen het lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen/ Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert op het onderwerp kinderen met (vermoedelijke) auditieve verwerkingsproblemen en publiceerde onder andere twee systematic reviews over de kenmerken van kinderen met (vermoedelijke) auditieve verwerkingsproblemen. 

Karin Neijenhuis werkt sinds 2003 als hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam (opleiding logopedie) en sinds augustus 2016 als lector Zorg voor Communicatie (Kenniscentrum Zorginnovatie). Vanuit haar promotie-onderzoek (2003) heeft zij de diagnostiek bij kinderen met problemen in de auditieve verwerking in Nederland invulling gegeven. Sinds 2012 verricht ze onderzoek naar evidence-based handelen van logopedisten en andere zorgprofessionals, sinds 2016 is dit uitgebreid naar een eigen onderzoeksprogramma in het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’, waarbij de rol van de logopedist in de ondersteuning van betrokkenen rondom personen met communicatieve uitdagingen centraal staat.

Margreet Luinge is lector Kind, Taal & Ontwikkeling aan de Hanzehogeschool Groningen en tevens verbonden aan het Audiologisch Centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen . Binnen het lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling wordt onderzocht hoe de gezondheid van kinderen kan worden verbeterd. Centrale thema's zijn: de spraak- en taalontwikkeling, de auditieve verwerking en te vroeg geboren kinderen. Margreet Luinge hielp mee aan de ontwikkeling van een ‘dutch position statement’ inzake kinderen met auditieve verwerkingsproblemen in Nederland.

Johan Dekelver is spraak-taalpatholoog bij Adelante Zorggroep in Hoensbroek en Eindhoven. Hij houdt zich onder andere bezig met diagnostiek van kinderen met (onverklaarde) luisterproblemen, taaldiagnostiek bij kinderen en jongvolwassenen met lees-en spellingsproblemen en dyslexie. Dit zowel op het gebied van beleid, innovatie als inhoudelijke organisatie. Daarnaast is Johan Dekelver als docent verbonden aan Zuyd Hogeschool Heerlen waar hij de colleges verzorgt binnen de minor Dyslexie en de minor Talkabilities. Samen met Karin Neijenhuis heeft hij artikels gepubliceerd rond het klinisch redeneren bij kinderen met vermoedelijke luisterproblemen.

Inschrijven

Inschrijven kan tot  4 mei 2018.
Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging en een factuur per post toegestuurd. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs.
Annulatie
Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn - [email protected].
Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor de navorming af te gelasten indien onvoldoende interesse. Deelnemers die reeds ingeschreven zijn, worden verwittigd via mail en krijgen gestorte gelden terug. De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

Deel dit via

Vrijdag 25 mei 2018 - van 8u30 tot 12u45

€ 50 (incl. syllabus en koffie)
€ 30 voor VIVES studenten
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Rudy Vandevoorde+32 50 30 51 00
mail mij