• ziekenhuis.jpg

Desinfectie- en sterilisatietechnieken in ziekenhuizen

Basisopleiding voor medewerkers centrale sterilisatieafdeling i.s.m. VSZ Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis vzw

Alle medewerkers die werken op een afdeling ‘Sterilisatie’ van een algemeen ziekenhuis moeten een aantal basisvaardigheden inzake sterilisatie van materialen en producten kennen en kunnen toepassen.  Hierdoor voldoet de afdeling aan een aantal basis voorwaarden voor accreditatie.

Volgende onderwerpen komen in deze basisopleiding desinfectie- en sterilisatietechnieken aan bod: 

Historiek en organisatie van de centrale sterilisatie afdeling
- Geschiedenis van het beroep en de plaats in het organigram van het ziekenhuis

Terminologie 
- Begrippen die gebruikt worden op de centrale sterilisatie afdeling

Microbiologie en epidemiologie van micro-organismen
- Terminologie en indeling micro organismen
- Besmettingswegen, ziekenhuishygiëne, preventie en behandeling

Sterilisatiemethoden
- Alternatieve sterilisatiemethodes : Steris, glutaaraldehyde, hete lucht.
- Beperkingen een aandachtspunten bij verschillende methodes: droog, nat, lumina, lengte …

Verpakken en beladen
- Inpakmethoden: voor- en nadelen van de verschillende materialen en methoden
- Seal apparaten
- Beladen in was- en desinfectietoestel, stoomsterilisatoren

Reinigen en ontsmetten
- Waterkwaliteit
- Waarom verschillende producten?
- Hoe bekomt men goede was resultaten?

Groepsdynamica
- Werken in team en omgaan met teamleden

Materialenkennis en praktische behandeling
- Instrumentenkennis en praktische behandeling,  uitgewerkt per discipline
- Starre en flexibele endoscopen
- RVS – kunststof  - titaan

Procescontrole
- Sterilisator
- Passage indicatoren, integrator, emulator, BI, parametric release, bowie&dick, lektest, helix, validatie.
- Was- en desinfectietoestel

Studiebezoek
​-
De cursist neemt verplicht deel aan de studiedag die georganiseerd wordt door de VSZ

Doelgroep

Alle personen zonder een diploma hoger onderwijs die tewerkgesteld zijn op een sterilisatie afdeling en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medisch materiaal. Voor kandidaten die werkervaring hebben op een CSA zijn er geen specifiek toelatingsvoorwaarden vereist. Kandidaten die geen werkervaring hebben op een sterilisatie afdeling moeten aanvullend een stage van 38 uur lopen op een CSA om het getuigschrift te kunnen behalen.

Certificering

Je ontvangt na de opleiding een getuigschrift van permanente vorming.
Als je afzonderlijke cursusdagen volgt, krijg je een aanwezigheidsattest.

Data

De opleiding duurt 10 dagen:

12/10/2017 – 26/10/2017 – 14/11/2017 – 23/11/2017 – 30/11/2017 – 07/12/2017 (studiedag VSZ Mechelen) – 18/01/2018 – 01/02/2018 – 22/02/2018 – 01/03/2018 – 15/03/2018

Er wordt 80 uur betaald educatief verlof aangevraagd.
De lessen vinden plaats van 8.30 u. tot 17 u.

Inschrijven

Je kan tot 15 september inschrijven.

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Deel dit via

Start volgende cursus in oktober 2018!

€ 720,00
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij