• kompas.png

Studiedag coaching en empowerment: het kompas als richting en wegwijzer

Studiedag hoe leer je mensen hun mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen aan VIVES Noord

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.

De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Coaching is ook motivatie opgang brengen om te veranderen. Het gaat bij coaching om het ontwikkelen van potentieel in al zijn vormen.

Verbindende communicatie is hierbij zeer belangrijk. Onderzoek toont aan dat iedereen de centra voor taal en sociaal bewustzijn in de hersenen kan trainen om zo effectiever te communiceren met zichzelf (‘inner speech’) en de andere ('Woorden kunnen je brein veranderen', A. Newberg & M.R. Waldman, 2012).

Doelgroep

 • Je werkt in of voor de gezondheids-, sociale, publieke of profit sector.
 • Je wil jouw coachende kracht versterken en dit gericht naar individuen of groepen. Zowel zorgprofessionals, therapeuten, leidinggevenden, leerkrachten, zorgcoördinatoren, mentoren, ouders, … zijn van harte welkom om deze handvaten naar een coachende rol aan te leren.
 • Coachen maakt deel uit van je functie als directeur, hogere leidinggevende, stafmedewerker, middenkader

Inhoud

Als coach leer je jouw eigen begeleidingsstijl ontdekken en bijsturen. Een coach heeft vooral tools nodig voor verbale en non-verbale communicatie. Deze tools komen gespreid over 2 dagen als volgt aan bod:

Dag 1

 • Coachen/begeleiden/behandelen: what’s in a name?
 • Het gebruik van onze zintuigen en het belang hiervan op onze communicatie
 • Leren waarnemen & het gebruik van filters waardoor een eigen wereldmodel wordt opgebouwd
 • De verhouding tussen denken, voelen en handelen
 • Rapport opbouwen, ontdekken van de variabelen waardoor je beter kan afstemmen op jouw gesprekspartner

Dag 2

 • De kracht van vragen stellen: concretiserende, verbredende en verdiepende vragen i.f.v. exploratief coachen
 • Wat is de relatie tussen waarden, overtuigingen en vaardigheden?
 • Exploratie van patronen rond woorden en taal
 • Exploratie van patronen rond gedrag

Dag 3

Terugkomdag, supervisie

Docent

Griet Vanhooren, Lic. L.O. & Kinesitherapie, gespecialiseerd in NLP-coaching, Burn-out en stress coaching. Ze is docente bij VIVES in de opleiding “Logopedie” en ze begeleidt, als coach, super- en intervisiegroepen. Daarnaast is ze bezieler van het centrum ‘Beweeg en Groei’ (www.beweegengroei-inti.be) en is ze freelance medewerker bij nascholingscentra Eeckhoutcentrum en BALANS.

Praktische informatie

Datum

23 en 24 januari 2020  - terugkomdag  12 maart 2020 - ontvangst vanaf 08.15 uur, start telkens om 9.00 uur, stopt om 16.30 uur.

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: 09/01/2020
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Certificering

Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest. Deze navorming is erkend door de FOD Volksgezondheid voor het functie-complement: P19fbN186.

Annulering

Je kan enkel per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via
Max. 25 deelnemers!

don 23/01 en vrij 24/01/2020
Terugkomdag op don 12/03/2020

€ 350 (inclusief koffie en maaltijd)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Rudy Vandevoordemail mij