• logo3.jpg
  • audiologie.png
  • audiologie2.png
  • logo1.png

Bachelor in de logopedie en de audiologie

Bachelor in de logopedie en de audiologie aan VIVES Noord

Ben je vlot in de omgang en geïnteresseerd in communicatie? Weten medische en psycho-pedagogische vakken je te boeien? Hecht je belang aan een correct en verzorgd taalgebruik? Ben je bovendien geduldig, creatief in je denken en interesseert het je te werken met mensen met een hulpvraag op het vlak van stem, taal, spraak en gehoor? Dan is bachelor in logopedie en audiologie zeker iets voor jou.

Communicatie wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Bovendien wordt ook de levenskwaliteit in het algemeen en de kwaliteit van de communicatie in het bijzonder steeds belangrijker. De jongste jaren is er een groeiende belangstelling voor het logopedisch en audiologisch handelen. Dit kan van uiteenlopende aard zijn: vroegtijdige opsporing en behandeling van spraak-, taal- en leerstoornissen bij kinderen, stem- en spraakoptimalisatie bij beroepssprekers, gehoorbescherming bij werknemers van bedrijven, samenwerking met tandartsen en orthodontisten voor optimalisatie van articulatie en slikken, taalstimulering bij allochtonen.

Bovendien neemt de vergrijzing van de bevolking verder toe, waardoor steeds meer logopedisten en audiologen ingeschakeld worden voor o.a. aanpassing van hoorapparaten, taal- en slikrevalidatie na hersenbloeding … Als logopedist-audioloog ben jij de oplossing: dynamisch en enthousiast, sociaal vaardig en communicatief, creatief in denken en doen, hulpvaardig en kritisch ingesteld.

Deel dit via
A

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.