• hond.jpg
  • hondenmassage.png

Massage en bewegingstherapie bij honden

Animal Rehab Assistant & Sports Coaching (Canine) aan VIVES Zuid

Wil je aan de slag in een hydrotherapiecenter of een rehabilitatiecentrum, of wil je adviseren voor een optimale (sport)conditie bij honden? Dan is deze opleiding in samenwerking met de Belgische beroepsvereniging voor dierfysiotherapeuten ongetwijfeld iets voor jou. Deze opleiding omvat zowel sportcoach als dierbewegingstherapie bij de (sport)hond.

Voor de module 1b - Massage en bewegingstherapie bij honden - komt, naast anatomie en spierfysiologie o.a. ook massagetechnieken, stretching en hydrotherapie aan bod. Ook orthopedische en neurologische aandoeningen komen hier aan bod. Deze module legt de link naar de rehabilitatie en geeft raakpunten met de dierfysiotherapie aan.

Module 2b (hond) - Beweging en voeding van de hond in de verschillende levensfases - omvat naast de ontwikkelingsfase, bewegingsadvies, Muscle Condition Score ook de Body Condition Score en rantsoenberekening. We blijven ook stilstaan bij de obese hond, de gesteriliseerde hond, de senior hond en chronisch te magere hond.

Na het volgen van module 1b en 2b wordt de opleiding vervolledigd met een stage van 30 dagen in de sector hond (Module 3 b).

Doelgroep

Niveau Bachelor (bij voorkeur afstudeerrichting dierenzorg). De deelnemers dienen een aantal basishandelingen met de hond onder de knie te hebben vooraleer met de praktijklessen mag begonnen worden. Bij inschrijving dient een bewijs van praktische ervaring met honden voorgelegd te worden. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden mits een minimumscore van 12/20 (voor anatomie theorie) en goedkeuring van de coördinator van de opleiding.

Certificering

Afgestudeerde bachelors kunnen na het succesvol beëindigen van de drie modules, een postgraduaatsgetuigschrift uitgereikt krijgen.

De opleiding wordt aangeboden als een combinatie van afstandsonderwijs (begeleide zelfstudie) voor de basisvakken en contacturen (grootste deel) voor de specifiekere vakken en de praktijk.

Locatie

De lessen worden gegeven aan de VIVES, departement Roeselare en in het Waterhof te Velm. De lessen gaan door op maandag, niet tijdens de schoolvakanties. Hiervan kan worden afgeweken indien noodzakelijk .

Module 1a wordt aangeboden in academiejaar 17-18, module 2 en stage vanaf academiejaar 18-19. Betaald Educatief Verlof kan worden aangevraagd.

Kostprijs

€ 1.800  per module

Gastdocenten

Ann Janssens, Ilke Alaerts en Ellen Martens

Deel dit via

Start op maandag 27 november 2017

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Arnold Stael+32 495 44 51 91
mail mij