• equi01.jpg
 • equi02.jpg

Postgraduaat equicoaching® - level 2

Postgraduaat equicoaching® - level 2 aan VIVES Zuid

Een liefde voor paarden en een passie voor het coachen van groepen en teams, in een bedrijfsomgeving of eerder in de social profit? Ben je reeds in het bezit van een attest Level 1? Waarom dan geen stapje verder gaan? 

Equicoaching® Level 2 geeft je de mogelijkheid verder te groeien en jouw ambitie om Equicoach voor groepen te worden, waar te maken. Na het doorlopen van de vier modules, het paard als kuddedier, de mens als groepslid binnen diverse groepstypen,  resultaatgerichte equicoachen en een werkveldgericht eindwerk, ben je als gecertificeerd Equicoach Level 2 in staat om mensen in groep (team, groep bestaande uit doelgroepsleden binnen het welzijnswerk of de jeugdzorg, gezinnen, …) te coachen met paarden.

Net zoals de methode zelf is de opleiding ervaringsgericht. Een gebalanceerde afwisseling tussen theorie en oefeningen met de paarden, en een concrete toepassing via het eindwerk op jouw geprefereerde sector en doelgroep, zal ervoor zorgen dat u als Equicoach na de opleiding de juiste coachingsvaardigheden onder de knie hebt, zodat je op zoek kunt gaan naar een efficiënt actieplan voor de coachee. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Equicoaching.

U leert:

 • Een coachee-groep bewust te maken van hun werk- of leerpunten.
 • Verantwoordelijkheid voor verandering bij de coachee-groep te leggen.
 • Een inschatting te maken van de fase en het niveau waarin de coachee-groep zich bevindt en hier gepast agogisch - veranderingsgericht mee om te gaan.
 • Coachee-groepen te introduceren, te activeren en initiatief te laten nemen in een veranderingsproces.
 • Een coachee-groep te begeleiden tijdens een veranderingsproces (preventief of curatief en/of gericht op optimalisatie).
 • Verbanden te leggen tussen de oefeningen en de leef- of werkomgeving van de coachee-groep.
 • Het veranderingsproces vorm te geven via een breed scala aan onmiddellijk toepasbare en gespecialiseerde coachingsvaardigheden en technieken via intereactie met paarden.

De opleiding slaat de brug tussen het paard en groepsgerichte coachingstechnieken. Het paard ondersteunt het coachingsproces en als groep vormen zij een belangrijke speler binnen de opleiding. Inhoudelijk wordt onder meer aandacht besteed aan het natuurlijke groepsgedrag van het paard en aan een correcte omgang met paarden.

Opbouw  van de opleiding

 • 17 opleidingsdagen in groep + certificatie
 • tussentijdse opdrachten
 • oefengroepen
 • werkveldgericht eindwerk
 • zelfstudie: afhankelijk van uw behoeften en afhankelijk van uw evolutie en integratie.

Omvang van de opleiding

1- jarige opleiding, 16 lesdagen en 1 evaluatiedag, 25 studiepunten in vier modules:

Module 1: Het paard als kuddedier (4ST)
- ethologie van het paard als kuddedier
- gezondheids- en welzijnsnoden van het paard bij het leven in kudde 

Module 2: De mens als groepslid binnen diverse groepstypen (6ST)
- de mens als groepslid binnen diverse niveau’s en fasen, typen van groepen
- groepsdynamische, systemische en contextuele inzichten en methodieken in het werken met groepen

Module 3: Resultaatgericht equicoachen (12ST)
- Theoretische modellen in Equicoaching​ L2
- Praktijktoepassingen equicoachen van groepen met het paard 

Module 4:  werkveldgericht eindwerk (3 STP)

Doelgroep

Kandidaten voor het postgraduaatsgetuigschrift hebben minimum een bachelordiploma uit een opleiding hoger onderwijs. 
Personen die deze opleiding volgen dienen reeds in het bezit te zijn van een attest Equicoaching®Level 1.

Evaluatievorm

 • schriftelijke + praktische evaluatie
 • permanente evaluatie

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Prijs

€ 4.795

​Locatie en data

Nog te bepalen

Contactpersoon

Rik Terlyn
Equicoaching® International | Customer Service
Email: [email protected]
Web: www.equicoaching.com
Telefoon: 0470/776.052

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Deel dit via

Data nog niet gekend!

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Arnold Stael+32 495 44 51 91
mail mij