• agro18.png
  • Bio Kuikens
  • Bio Lab

Studiegebied biotechniek

​Het studiegebied biotechniek van VIVES biedt met agro- en biotechnologie kwalitatieve bachelor- en graduaatsopleidingen. We hechten belang aan een sterke theoretische en wetenschappelijke onderbouw, om van daaruit de theorie ten volle aan relevante professionele praktijksituaties te toetsen.

We maken deze ambitie waar via een stimulerende leer- en leefomgeving met docenten die expert zijn in hun vakgebied, maar ook door de studenten uit te dagen! We dagen de studenten niet alleen uit om de nodige beroepsspecifieke competenties te verwerven, maar ook dat ze creatief en probleemoplossend leren denken, kritisch reflecteren, teamgericht werken en zelfstandig complexe probleemsituaties uit de praktijk kunnen analyseren.

Onze competentiegerichte visie vindt zijn verlengstuk in onze visie op internationalisering, die we zeer hoog in het vaandel dragen. Internationale ervaringen verbreden, verruimen en verdiepen de kijk op de beroepspraktijk en dragen ertoe bij dat studenten tot geëngageerde wereldburgers opgeleid worden. De opleiding agro- en biotechnologie biedt bovendien tal van mogelijkheden om door te stromen naar een vervolgopleiding.

Deel dit via

VIVES Roeselare
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
+32 51 23 23 30
[email protected]

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jan Vandekerckhove+32 475 43 35 58 - mail mij
Ontvang de brochureDownloadPer post