Wat kost studeren op afstand?

Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Dit bedrag is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde. Je studiegeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt.

De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag. Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan de factuur voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten (stp) dat je opneemt.

Studiegeldtarieven academiejaar 2018-2019

Programma Vast gedeelte Variabele kost per stp Totaal 30 stp Totaal 45 stp Totaal 60 stp
Niet-beurstarief € 238,30 € 11,40 € 580,30 € 751,30 € 922,30
Bijna-beurstarief € 238,30 € 4,10 € 361,80 € 422,80 € 484,30
Beurstarief € 108,80 / € 108,80 € 108,80 € 108,80

Opmerking: studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van 108,80 euro en een variabel gedeelte van 4,10 euro per studiepunt.

  • bij bachelor-na-bacheloropleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstarief. Hier geldt het tarief van niet-beursstudent;
  • wie niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft;
  • je kunt zelf de stand van je leerkrediet raadplegen via studentenportaal.vlaanderen.be.

Studiemateriaal

Naast het betalen van studiegeld betaal je ook een bedrag voor studiemateriaal (aankoop van handboeken en/of cursussen). Dit bedrag is voor elke opleiding verschillend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de AO-coördinator. 

Advies en steun

Wil je meer informatie over je studentenstatuut? Onze dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) helpt je graag verder. Bij Stuvo kun je ook terecht voor financiële steun: een voorschot op je studietoelage, een renteloze studielening of een extra toelage die je niet moet terugbetalen. Naast advies bij financiële vraagstukken, beschikt Stuvo ook over een psychologische dienst voor als het even wat moeilijker gaat. Op de pagina Betaalbaar studeren als student op afstand lees je waar je allemaal bij Stuvo voor terecht kunt. Je kunt contact opnemen met Stuvo via [email protected] of telefonisch via +32 56 26 41 84.

Wil je alvast zelf al één en ander uitzoeken, dan raden we je de website www.centenvoorstudenten.be aan. Je vindt er een antwoord op vragen over: 

Meer informatie over de kmo-portefeuille vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.