Deelname onderzoeksparticipatie: de impact van de coronacrisis op het onderwijs

Elk academiejaar organiseert het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk een onderzoeksproject in samenwerking met secundaire scholen. In het academiejaar 2019-2020 was het thema gezondheid op school. Dit academiejaar gaat het expertisecentrum voor het onderzoeksthema: "Coronacrisis, wat is de impact op het onderwijs". Graag nodigt VIVES secundaire scholen uit om deel te nemen aan ons onderzoek.

Welke effecten heeft COVID-19 op onderwijs met betrekking tot de ICT-vaardigheden bij leerkrachten en het welbevinden bij leerlingen en leerkrachten? Met het onderzoek zullen we trachten om de effecten in kaart te brengen. Dat doen we aan de hand van een observationele studie waarbij gewerkt zal worden met een vragenlijst. Het onderzoek past dus zowel binnen psychologische als pedagogische vakken, zowel binnen multimedia als binnen ethiek en PAV. De doelstellingen die bereikt worden zijn: o.a. jongeren uit het secundair onderwijs (4-5-6-7) laten kennismaken met onderzoek in de praktijk. Daarnaast is het onderwerp ook inhoudelijk relevant.

Elke secundaire school uit Vlaanderen kan deelnemen aan dit onderzoeksproject met de leerlingen van het vierde secundair en/of de derde graad.

Opzet van het onderzoek

De bedoeling van het onderzoeksproject is dat de leerlingen zes vragenlijsten afnemen: drie bij kinderen en drie bij de leerkracht van het kind van vorig schooljaar. De vragenlijst wordt door VIVES opgesteld en verspreid. Elke leerling uit de klas moet bijgevolg drie kinderen tussen 8 en 15 jaar (geboortejaar: 2005-2012) bevragen. Het kind wordt bevraagd, maar ook de leerkracht van het kind van vorige schooljaar (2019-2020). De verzamelde data geven de leerlingen in via de online tool LimeSurvey.

De verwerking van de data gebeurt door de onderzoeker van VIVES. Uiteraard kunnen scholen zelf de anonieme data opvragen zodat de leerlingen hier statistische bewerkingen op kunnen uitvoeren. 

We voorzien een filmfragment dat in de klas getoond kan worden aan de leerlingen. In het filmfragment wordt de context en de opdracht (i.c. de instructies) toegelicht.

Documenten

Deelnemende scholen ontvangen van VIVES vier documenten:

  • filmfragment: in dit filmfragment wordt het onderzoek (concept, context...) toegelicht aan de leerlingen. Daarnaast worden ook alle instructies – die de leerlingen moeten uitvoeren – in het filmfragment besproken. Het filmfragment is een ideaal middel om de onderzoeksopzet  aan uw leerlingen te duiden. Op deze manier krijgen alle leerlingen dezelfde informatie en moet u zelf geen les geven over dit onderwerp en over de opdracht.
  • toestemmingsformulier: de leerlingen moeten kinderen interviewen. Omdat de kinderen minderjarig zijn, moeten de leerlingen toestemming vragen aan de ouder van het kind. De leerlingen moeten hiervoor het toestemmingsformulier gebruiken.
  • vragenlijst: deze vragenlijst zal bestaan uit deel A en deel B. De vragen uit deel A dienen de leerlingen mondeling te stellen aan de kinderen. De vragen uit deel B kunnen schriftelijk ingevuld worden door de vorige leerkracht (schooljaar: 2019-2020) van het kind.
  • LimeSurvey: scholen ontvangen de digitale link naar de LimeSurvey waar de leerlingen de verzamelende data zullen invoeren in het online systeem.

Evenement

Aan het onderzoek is, zoals gewoonlijk, een leerrijk evenement gekoppeld. Dit evenement zal georganiseerd worden door Justine Pillaert en zal digitaal plaatsvinden op woensdagvoormiddag 28 april 2021.

Deelnemende scholen zijn niet verplicht aanwezig te zijn op het evenement om deel te kunnen nemen aan het onderzoek.

Informatie van het evenement

Timing

Tot en met vrijdag 16 oktober 2020

Klassen en scholen kunnen aanmelden om deel te nemen aan het onderzoeksproject. De inschrijvingsprocedure loopt tot en met vrijdag 16 oktober 2020.
U kunt zich niet meer inschrijven om deel te nemen aan het onderzoek.

In de week van 19 november 2020

In de week van maandag 19 november ontvangen aangemelde scholen alle documenten om deel te nemen aan het onderzoek. De documenten worden per e-mail bezorgd aan de deelnemende scholen.
De documenten werden per e-mail bezorgd aan alle deelnemende scholen.

Maandag 26 oktober 2020 tot en met zondag 15 januari 2021

De leerlingen verzamelen de data van de kinderen en de leerkrachten. De data worden door de leerlingen ingegeven in de online tool LimeSurvey.

Maandag 18 januari 2021

De online tool LimeSurvey wordt afgesloten. Daarna kan er geen data meer ingevoerd worden door de leerlingen.

Maandag 18 januari 2021 tot en met dinsdag 27 april 2021

VIVES verwerkt, analyseert en rapporteert de data. Tijdens deze periode wordt er geen expliciete activiteit verwacht van de secundaire scholen.

Woensdag 28 april 2021

Op woensdagvoormiddag worden de onderzoeksresultaten live bekendgemaakt aan de deelnemende secundaire scholen en de pers. Meer details over het verloop van het digitaal slotevenement volgen.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

De uiterste datum om je aan te melden is voorbij.
Deel dit via