Pilootstudie van de screening op sarcopenie bij gehospitaliseerde patiënten met maag-darm-leverziekten