• virisc.png
  • VR.png

Vi-RISC - VIVES-RPAS Inspection and Safety in a Critical Environment

PWO project

Bij het gebruik van de term RPAS, of Remotely Piloted Aircraft System, spreekt men over een op afstand bestuurd luchtvaartuig met civiele toepassingen. Ook wel drone genoemd. Drones worden niet langer enkel ingezet voor militaire en recreatieve doeleinden. Het gebruik ervan heeft immers een hoge vlucht genomen. Tegenwoordig vinden drones hun toepassing in tal van sectoren.

Uit een PwC- en Agoria-onderzoek blijkt dat tegen 2020 in ons land drones voor ruim 1.000 extra jobs kunnen zorgen en een omzet van meer dan 400 miljoen euro. Het grootste potentieel wordt verwacht in de inspectie en het onderhoud van infrastructuren. Tegen 2020 zal ruim 30 procent van de commerciële drone-markt bestaan uit de inzet van inspectiedrones.

Via voorgaande VIVES luchtvaart onderzoeksprojecten, bestaande contacten en opgedane ervaringen binnen de drone-wereld ontstond reeds het vermoeden dat drone-piloten nood hebben aan een meer doorgedreven praktijkopleiding. Een nationaal marktonderzoek naar de Belgische drone-incidenten/accidenten bevestigde deze noodzaak. Tegelijkertijd werd een vinger gelegd op de aard en de risico’s van dit soort drone-operaties. Vervolgens werd er gekeken naar de mogelijkheden om deze risico’s te reduceren of zelfs te elimineren.

 Het inzetten van trainingssimulatoren waarbij de werkelijkheid wordt nagebootst om de theorie en de praktijk te combineren heeft zich al in vele toepassingsgebieden als succesvol bewezen. Maar aangezien de nadruk hier ligt op de correcte volgorde van de handelingen en minder op de interactie met de omgeving voldoet een klassieke drone-simulator niet in dit project. Door de simulator te combineren met een virtuele omgeving kan elke gewenste omgeving en situatie nagebootst worden en kan de drone-vliegtraining wel interageren met de omgeving.

De VR drone-trainingssimulator, die VIVES samen met enkele VR ontwikkelaars en drone-experten ontwikkelde, biedt professionele drone-piloten de mogelijkheid de procedures, (vlieg)vaardigheden en kennis te trainen op het uitvoeren van risicovolle inspectiemissies. Zo is de missie pas geslaagd als de 3 te nemen foto’s binnen de beschikbare batterijtijd genomen zijn en de drone weer mooi op de landingszone staat.

Om het brede professionele drone-publiek aan te spreken werd een optimale simulatie ontwikkeld met realistische drone- en controller-karakteristieken.

In deze ontwikkeling werd in eerste instantie geopteerd voor een visuele inspectie van windturbines op zee, maar kan op aanvraag steeds worden uitgebreid voor eender welke drone-toepassing naar keuze.

Het Vi-RISC project beoogt een meer doorgedreven praktijkopleiding in combinatie met een operationele reductie van de veiligheidsrisico’s door het toepassen van Virtuele Realiteit (VR). Met de hulp van een Virtual Reality (VR) drone-simulator krijgen drone-piloten de mogelijkheid zich adequaat voor te bereiden op complexe drone-inspecties en veiligheidsrisico’s te reduceren. Er zal op deze manier een beter veiligheidsnet gevormd worden zodat de verliezen van toestellen en schade aan derden in de toekomst beperkt zullen blijven.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Koen Denys via mail