Techniekacademie

Hoe kunnen we jongeren motiveren om te kiezen voor een technische loopbaan? Hoe kunnen we vooral meisjes in contact brengen met techniek? Een nieuwe aanpak kan leiden tot succes. Vanuit het STEM-actieplan en de STEM-academie brengen we via onderzoekend leren en de TOS21 leerlijn uitdagende technische projecten uit de leefwereld van de jongere.

In de hoogtechnologische samenleving van vandaag is er tegenstrijdig genoeg een lage technische geletterdheid. Steeds minder leerlingen kiezen voor een technische loopbaan, ondanks de interessante beroepskansen nadien. Meisjes worden moeilijk aangetrokken tot een technische loopbaan.

De voorbije jaren werden talloze initiatieven genomen om technische geletterdheid bij kinderen en jongeren op te krikken. Maar een duidelijke impact bleef uit. In het kader van het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018) werd vanuit het team wetenschapscommunicatie van de Katholieke Hogeschool VIVES gestart met Techniekacademies. Dit is een zeer succesvol model.

Een Techniekacademie is een vrijetijdsinitiatief voor kinderen van 8-10 jaar of 10-12 jaar. Een Techniekacademie bestaat uit een reeks van 10 sessies van 1,5 uur of 12 sessies van 2 uur waar ze werken met hout, mechanica/kunststof, elektriciteit, chemie, elektronica, bouw, informatica en een actief bedrijfsbezoek. Per groep van 20 kinderen zijn er 2 techniekmentoren: meestal een onderwijzer en een leerktracht met technische expertise. De projecten komen uit de leefwereld van de kinderen, met een specifieke aandacht voor meisjes. De aanpak is flankerend aan het onderwijs: geïnspireerd door de leerlijn van TOS21 en onderzoekend leren via de STEM-didactiek.

De gemeente is inrichter, samen met de Hogeschool VIVES, en gesteund door de provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en heel wat andere partners. We organiseren de Techniekacademie in 90 gemeenten/steden van West-en Oost-Vlaanderen en bereiken we maar liefst 5.000 kinderen.

Wat maakt dit model zo succesvol?  Heeft het effectief een impact op de perceptie van kinderen, ouders en publieke opinie? Toont zich dat in een keuze voor een technische loopbaan? Worden meisjes beter aangetrokken? Welke kansen liggen hier op het vlak van professionalisering van de onderwijzers en netwerking tussen gemeenten, scholen, bedrijven en overheden?  Hoe kan men door ervaringen te delen met andere STEM-academies in Vlaanderen komen tot een breed model dat impact heeft? Kan dit een impact hebben op de kwaliteit van de lessen techniek en STEM-vakken in het reguliere onderwijs?

Onderzoeksvragen waar het team mee aan de slag gaat in samenwerking met de studiegebieden IWT en Onderwijs van VIVES, gelijkaardige STEM-academies, Vlaamse, provinciale en regionale actoren.

Voor alle info zie www.techniekacademie.be

techniekacademie.jpg