• verpleger-interreg.png

Zorgroute arbeidsmarkt

Zorgroute arbeidsmarkt (ZORO) - Interreg Vlaanderen Nederland

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 zorgprofessionals en in Nederland zijn er dat ruim 1 miljoen, maar toch zijn er nog steeds handen te kort. Een stijgende groep ouderen, een bijkomende zorgvraag, lange wachtrijen… zijn hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute arbeidsmarkt - wil een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Door studenten en zorgprofessionals te versterken in hun job proberen de verschillende partners van dit project de kloof tussen zorgonderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten … we komen er allemaal van dichtbij mee in aanraking. Ook de zorgsector zelf ziet de noodzaak om zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke evoluties. Project ZORO wil studenten én werknemers in de zorg daar beter op voorbereiden.

Ontwikkeling van opleidingsmodules voor vier competenties

De klemtoon ligt op het ontwikkelen en uittesten van opleidingsmodules voor interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, proactief en innovatief werkgedrag en de ethische en intermenselijke aspecten van de zorg.

Verschillende opleidingspartners in Vlaanderen en Nederland gaan met simulatiepoppen, rollenspelen, games en andere methoden aan de slag om het werkveld zo dicht mogelijk bij de opleiding te brengen. De kwaliteit en effectiviteit van deze opleidingen worden gewaarborgd door de Universiteit Antwerpen én met de betrokkenheid van de ruimere zorgsector via focusgroepen en een klankbordgroep.

Dankzij ZORO kunnen studenten en zorgprofessionals in realistische settings en tijdens rollenspelen oefenen én getest worden op 4 competenties die noodzakelijk zijn in de zorgsector:

  • interprofessioneel samenwerken: een patiënt heeft een heel team van zorgverleners rondom zich. Hoe werk je samen met deze professionals die elk hun eigen expertise en competenties hebben?
  • technologische wendbaarheid: hoe ga je om met nieuwe zorgtechnologieën? Welke invloed heeft dat op jou, op je relatie met de patiënt, met collega’s?
  • proactief en innovatief werkgedrag: volg je blind je werkschema of vertrouw je soms ook op de wensen van de patiënt en je eigen inzicht? Hoe kan je je eigen werk verbeteren?
  • ethiek: kan je je in je patiënt verplaatsen? Hoe ver ga je in de dienstverlening voor je patiënt?

Het project richt zich zowel op studenten als op startende of ervaren zorgprofessionals. En dan zowel op zorgprofessionals die geen formele of korte opleiding volgden, zorgkundigen en verpleegkundigen (graduaten en bachelors). Klik hier voor meer info over het project.

Partners: Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijs- en zorginstellingen, waaronder VIVES graduaat Verpleegkunde Kortrijk-Ieper-Brugge, hogeschool VIVES, Curio, Scalda, Universiteit Antwerpen en Zorggroep Ter Weel. Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2022
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail