• varkens

Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid

Vlaams demonstratieproject

In Vlaanderen worden veel verschillende productiesystemen in de zeugenhouderij toegepast. Al die productiesystemen hebben een bepaalde impact op de rendabiliteit en arbeidsefficiëntie binnen het varkensbedrijf. Vaak wordt bij de opstart van een varkensbedrijf voor een specifiek systeem gekozen en vele jaren aangehouden.

Doch, allerlei bedrijfsfactoren kunnen ertoe bijdragen dat het gekozen systeem op gebied van productie, rendabiliteit en arbeid (efficiëntie en vreugde) na een bepaalde periode kritisch moet worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De rendabiliteit van varkensbedrijven staan de laatste jaren onder druk. Toch zijn er tussen de bedrijven nog belangrijke saldo- en inkomensverschillen vast te stellen.

Deze zijn toe te schrijven aan tal van factoren, zoals de afschrijving van gebouwen, de kostprijs van varkens, de voederkost, maar ook het gehanteerde groepsgewijs managementsysteem (wekensysteem). Veel varkenshouders weten nog niet of het groepsgewijze managementsysteem dat ze momenteel toepassen wel het meest optimale managementsysteem voor hun varkensbedrijf is.

De hoofdfocus van dit project ligt op kennisoverdracht betreffende de problematiek (kiezen voor een wekensysteem in functie van rendabiliteit en arbeid) naar de betrokken sector.

Meer info

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/06/201431/05/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Isabelle Degezellemail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Isabelle Degezelle via mail