• tafelkinderen.png

Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs

Vlaamse Overheid

Recent kwam in onze Vlaamse scholen een sterke STEM-dynamiek op gang. Vanuit de overheid en de scholen wordt aangegeven dat er nood is aan onderbouwing van wat STEM is, en hoe STEM kan landen in scholen. Vanuit het departement Onderwijs werd daarom beslist een Vlaams Lerend Netwerk STEM te vormen voor het secundair onderwijs, lager onderwijs en kleuteronderwijs dat deze vragen ernstig neemt en ruimte wil maken voor een brede reflectie op STEM, met alle stakeholders: scholen, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders…

Het Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs wil daarom een overkoepelende Professionele Leergemeenschap zijn waar expertise inzake STEM kan uitgewisseld en ontwikkeld worden. Het doel van het lerend netwerk is de scholen in Vlaanderen te ondersteunen bij het realiseren in hun onderwijs van:

  • de 10 dimensies van het STEM-kader voor het Vlaams Onderwijs
  • de onderzoeks- en ontwerpcompetenties voor STEM Het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO zal hiertoe enerzijds ‘good practices’ opzoeken in bestaande repositories (lokale netwerken, klascement, buitenlandse voorbeelden…) en deze classificeren en analyseren volgens de invalshoek van: de 10 dimensies van het STEM-kade en de toepasbaarheid van de onderzoeksvaardigheden voor STEM.

Deze good practises worden dan gebruikt als tools voor analyse en reflectie bij STEM implementatie in de praktijk.

Daarnaast wil het Lerend Netwerk didactische aanbevelingen ontwikkelen dmv een ontwerponderzoek (McKenney and Reeves model of EDR, 2012) dat bestaat uit volgende elementen:

Contextanalyse / exploratie

  • De scholen brengen hun noden in kaart (via bevraging en diepte-beschrijving)
  • de werking en noden van de huidige lokale netwerken worden geïnventariseerd.

Evaluatie / reflectie

Het resultaat hiervan wordt voorgelegd aan een brede stuurgroep die vanuit de expertises (praktijk en onderzoek) prototype aanbevelingen vooruitschuift.

Design/constructie

Vanuit deze prototype aanbevelingen wordt input gevraagd vanuit de bestaande netwerken, wordt literatuur geraadpleegd, gezocht op bestaande repositories en komt de ontwerpgroep tot een basisdocument met generieke didactische aanbevelingen per dimensie (prototype)en met aandacht voor de mogelijkheden om onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren. Die aanbevelingen worden telkens geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld.

Maturing / theoretical understanding

Design en evaluatie zitten in een cyclisch proces van optimaliseren. Via de brede stuurgroep en netwerksessies krijgen de aanbevelingen geleidelijk vorm en worden er geschikte voorbeelden aan gekoppeld.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/05/201631/10/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail