• drone2.png

Vi-RTE VIVES RPAS Technology Enhancement

PWO project

VIVES organiseert de bacheloropleidingen Lijnpiloot (conform EASA-FCL) en Luchtvaarttechnologie (conform EASA Part 66). Samen met de RPAS expertise, kan VIVES een meerwaarde betekenen voor de introductie van bedrijven en overheidsinstellingen tot een nieuwe tak van de luchtvaart: RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems.

Echter, de evolutie van RPAS in de voorbije jaren gaat zeer snel.  Er is nood aan zowel een technologische als operationeel onderzoek naar deze recente evoluties. Het Vi-RTE projectvoorstel kadert hierin. Het steunt op het verder ontwikkelen van technologische en operationele RPAS know-how. Deze ervaring wordt dan gevaloriseerd door kennistransfer naar de partners in het project.

De technologische doelstelling zijn:

  • De technologische know-how uitbreiden.
  • De recente technologische innovaties in de multirotor en fixed wing vliegtuigen identificeren. 
  • Evoluties in vluchtsimulaties & Virtual Reality met toepassingen in RPAS opvolgen. 
  • Toepasbaarheid voor de partners in het project onderzoeken.

De operationele doelstellingen zijn:

  • De kennis van het vliegen met RPAS uitbreiden buiten het academische kader.
  • Het kader onderzoeken voor operaties in bebouwde kom en daarbuiten.  
  • Veiligheidsaspecten onderzoeken.
  • Mogelijke toepassingen identificeren voor partners in het project.
  • Nationale en internationale wetgeving opvolgen via FOD Mobiliteit & Vervoer en EASA .
Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201531/08/2016
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Koen Denys via mail