• mro.png

Vi-MRO: Virtual Reality in Maintenance, Repair & Overhaul

PWO-project

De kosten binnen een luchtvaartmaatschappij zijn enorm en de concurrentie om vliegen betaalbaar te houden moordend. De luchtvaartsector staat onder druk en dit weerspiegelt zich ook op het vliegtuigonderhoud.

Deze zogenaamde Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) sector is dus constant op zoek naar een  evenwicht  om  de  opleidingskosten  van  vliegtuigtechnici  onder  controle  te  houden  en tegelijkertijd  de  hoogste  kwaliteit  van  de  opleiding  te  behouden.  Maar  elke  seconde  dat  een vliegtuig  op de  grond  staat  zonder passagiers op de  stoelen  kost  een  luchtvaartmaatschappij handenvol  geld,  dus  het  minimaliseren  van  deze  downtime  is  van  het  grootste  belang.  Het vliegtuigonderhoud en de daarbij horende trainingen moeten dus tijds-en kostefficiënter!

Het gebruik van Virtual Reality (VR) als trainingstool is reeds bekend en diverse studies hebben de  tijds-en  kostefficiëntie  ervan  op  tal  van  gebieden  aangetoond.  Dit  is  niet  onopgemerkt gebleven binnen de luchtvaartindustrie.

Diverse  vliegtuigbouwers  en luchtvaartmaatschappijen van  wereldformaat zijn  testprojecten gestart en hebben op basis van de resultaten VR binnen hun organisatie geïntroduceerd om de efficiëntie  van  opleidingen  te  verbeteren,  risico's  te  verminderen,  onderhoudsprocessen  te versnellen, enz. Zo is Boeing bijvoorbeeld van mening dat VR-opleidingen de trainingstijd per persoon met 75% verminderen door de procedure letterlijk in de vingers te krijgen, dankzij het zogenaamde 'learning by doing'-principe.

Als antwoord hierop heeft de VIVES onderzoeksgroep luchtvaart, in  samenwerking  met studenten luchtvaart, externe VR expertise en potentiële eindgebruikers uit de MRO sector, een VR MRO trainingsmodule voor vliegtuigtechnici ontwikkelt binnen het Interreg project Educavia.

Uit een ondervraging van de MRO industrie bleek het vervangen van een cockpit Display Unit (DU) het meest geschikt als antwoord op de bestaande behoeften binnen de sector. Enerzijds omdat  het  een vaak voorkomende onderhoudstaak is  en  anderzijds omdat het een zeer  duur onderdeel betreft  waarmee  niet  graag  wordt  geoefend. Bovendien  was  dit  ook  een  geschikte taak voor een VR ontwikkeling omdat alles zich afspeelt in een duidelijk afgebakende omgeving, zijnde   de   cockpit   en   het   aantal   bewegingen   beperkt   blijft waardoor   de   kans   op bewegingsmisselijkheid wordt geminimaliseerd.

Vervolgens werd elke handeling, elke onderdeel, elk stuk gereedschap, nodig om de procedure te doorlopen in de virtuele omgeving gesimuleerd en interactief gemaakt. Zo wordt niet enkel de daadwerkelijke uitvoering  van  de  taak  stap  voor  stap bijgebracht,  maar  is  er ook aandacht voor het gebruik van de manuals, de testingen de administratie achteraf.

Om doorheen het volledige proces toe te zien op de inhoudelijke en didactische kwaliteit van de VR  trainingsmodule  werden  geregeld  tussentijdse  testen  door  ervaren  luchtvaarttechniekers georganiseerd. Op basis van hun iteratieve feedback werden product aanpassingen doorgevoerd om tot de meest optimale en realistische VR MRO training voor de eindgebruiker te komen.

Door de ontwikkeling van dergelijke VR trainingsmodule kan enerzijds worden ingespeeld op de kwaliteit en  efficiëntie van  de  opleiding, anderzijds  op de productiviteit en veiligheid van  de werknemer. Bovendien  moet  een  eerste  kennismaking  met  deze  VR  trainingsmodule  de luchtvaart en het onderwijs overtuigen van de vele voordelen van VR en warm maken voor deze innovatieve trainingsvorm.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Koen Denysmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Koen Denys via mail