• taalbeleid.png

Vervolgonderzoek taalbeleid bachelor onderwijs: kleuteronderwijs

Vervolgonderzoek taalbeleid bachelor onderwijs: kleuteronderwijs

Al enkele jaren wordt gewerkt aan een taalbeleid binnen de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, uitgaande van de definitie: “Taalbeleid is een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen, met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.” (Daems, 2007; Van den Branden, 2004)

Tot nu toe werd hiervoor op drie niveaus gewerkt: student-, docent- en beleidsniveau. Zo stellen we bijvoorbeeld doelen en acties op met betrekking tot de verbetering van ons onderwijs om zo doelen op studentniveau te behalen.

We willen verder werken aan een krachtig taalbeleid binnen onze opleiding en ook inzetten op differentiatie.

We plannen nog een stap verder te gaan en er de doelgroep bij te betrekken door na te gaan wat het belang is van talige interactie bij de oudere kleuters en hoe deze kwaliteitsvol verrijkt kan worden. De aanzet hiervoor is het boek ‘Maximaal Megataal’ van Marlies Algoet. Zij verwoordt het als volgt: ‘kleuters met een sterk ontwikkelde taal- en denkvaardigheid kennen meer schoolsucces dan minder vaardige klasgenootjes.’ Om kleuters te helpen die taal- en denkontwikkeling te versterken, moeten we onze studenten eerst leren bepaalde vaardigheden te beheersen om kleuters maximaal bij dit proces te begeleiden

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2018
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail