• ELFPO yacon bataat

Veredeling van innovatieve gewassen: Yacon en Bataat

PWO

In dit pilootproject beogen we een verhogen van de biodiversiteit in de (West-) Vlaamse landbouw door in te zetten op de teelt en veredeling van 2 gewassen, nl. yacon en bataat.

De teelt en veredeling van deze innovatieve rassen is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, maar biedt tegelijk ook economische perspectieven voor de lokale landbouw. Voor de teelt en veredeling van deze gewassen is een samenwerking tussen verschillende actoren noodzakelijk en daarvoor wordt een netwerk opgestart. In het netwerk zetelen naast Vives diverse land- en tuinbouwbedrijven, hobbytelers, zorginstellingen met tuinbouwfaciliteiten, tuinbouwscholen en kennisinstellingen die ook daadwerkelijk de gewassen zullen gaan telen.

Dit netwerk verzorgt enerzijds de kennisopbouw en de uitwisseling van technische expertise maar (2) onderzoekt ook het potentieel en de marktkansen van yacon en bataat in West-Vlaanderen. Teelt zal immers pas ten volle mogelijk zijn als een afzet verzekerd is.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Yves De Bleeckermail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Yves De Bleecker via mail