• tillen2.png
  • tillen.png

Veilige transfers door gebruik te maken van de tillift

Optimaliseren van het inscholingstraject voor nieuwe medewerkers binnen Dominiek Savio

Er is een inscholingstraject voor nieuwe medewerkers binnen Dominiek Savio op vlak van manutentie en tilsystemen (tillift, glijmat, …). Dominiek Savio wil nieuwe medewerkers gedurende hun eerste werkdagen informeren over de aanwezige tilliften door middel van korte filmpjes: welke tillift gebruik ik voor welk type cliënt, hoe kan ik mijn cliënt veilig verplaatsen gebruik makend van een tillift en hoe doe ik dat op een veilige manier voor mezelf? Nieuwe medewerkers kunnen snel veilig aan de slag mits een beperkte tijdsinvestering.

De filmpjes worden gezamenlijk uitgewerkt door Dominiek Savio en Vives. Aan de cliënten en de hulpverleners van Dominiek Savio die zullen worden gefilmd, zal voorafgaandelijk schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/03/201731/08/2017
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail